”Jeg vil tage det med i klassen og i hverdagen” – Reportage fra en velsignet (og genopstået) Påskelejr!

”Jeg vil tage det med i klassen og i hverdagen” – Reportage fra en velsignet (og genopstået) Påskelejr!

Efter to år med aflyste lejre og alternative onlineudgaver kunne de magiske ord endelig lyde igen: ”Hva’ så Påskelejr! Er I klar?” Og næsten 500 glade KFS’ere var klar! Klar til at blive fyldt op, udfordret, opmuntret, nyde fællesskabet og være sammen om, hvad det betyder, at vi er sendt til verden, livet og hverdagen ’Fra Gud’.

MortenBirkmose,  

Af Morten Lund Birkmose, kommunikationsmedarbejder i KFS, birkmose@kfs.dk

Den 10. marts 2020 traf KFS en historisk beslutning, trykkede på den røde knap og aflyste Påskelejr for første gang i mands minde. Disse dage i marts blev for KFS og os alle startskuddet til to lange år præget af den verdensomspændende pandemi, vi endelig har lagt bag os nu – og næsten glemt igen, overhalet i både tanke og bekymring af krigen i Ukraine. To år, hvor vi langsomt vænnede os til fællesskab på afstand, onlinesamvær og et KFS uden Påskelejr.

Derfor var det også med lige dele spænding, glæde og nervøsitet, at KFS endelig kunne trykke på knappen igen og lade nyheden rulle: ”Påskelejr er tilbage!” Hvilken glæde og hvilken jubel – i hvert fald for de nu ’gamle’ og garvede KFS’ere, der havde været med før!

I realiteten var Påskelejr for rigtig mange KFS’ere ikke noget, der ’vendte tilbage’, men noget ’der var’ for allerførste gang i deres studie- eller gymnasietid. Den lejrtradition, der har stået så stærkt i KFS, har stort set ligget i dvale i de sidste 2 år, og derfor var det også en særlig glæde og gave fra Gud, da tilmeldingerne i løbet af marts langsomt begyndte at tikke ind, og at vi frem mod lejren kunne konstatere, at næsten 500 KFS’ere havde valgt at prioritere noget af deres påskeferie på at tage af sted på KFS-lejr.

En ny, frisk og genkendelig Påskelejr

For de af os, der kan/må tage titlen af både ’gammel’ og garvet KFS’er på sig, var der noget både hjemligt, genkendeligt og rigtigt over at tage de første skridt ind over dørtærsklen til Uddannelsescenteret i Skanderborg, hvor Påskelejr er blevet afholdt siden 2012. Væggene lignede sig selv med deres virvar af skilte, informationer og kort, der kunne vise forvirrede KFS’ere på vej til det næste seminar. Madkøerne var stadig både lange og hyggelige. Spökstad hed stadig Spökstad – selvom de færreste ved hvorfor.

Der var dog også sket mange gode ændringer og tænkt et væld af nye spændende tanker. Der var blandt andet kommet en række nye og spændende miljøer på kortet med fokus på alt fra apologetiske oplæg til bogsalg, legobygning og spændende paneldebatter. Og så var madtilbuddet og menuen fornyet for første gang i – ja, mands minde.

Men hovedingredienserne til en KFS-lejr er stadig de samme; forkyndelse af verdens bedste nyheder; lovprisning af vores skaber; bibeltimer med nye og lærerige perspektiver på Bibelens tekster; fællesskab med Gud i centrum og plads til spas, løjer og refleksioner over livet, troen og det hørte; for lidt søvn; et væld af spændende seminarer; eftermiddagsaktiviteter med tid til sport og hygge; cafémiljøer med plads til både stilhed, leg, at få stillet sulten og til bare at være.

”Påskelejr er godt!”

Men hvordan opleves det at være på Påskelejr for første gang? Hvad er det Påskelejr kan? Og hvilke tanker, refleksioner og oplevelser står tilbage efter lejren?

For Filip, Silas, Simon og Noah, der alle var med på Påskelejr for første gang, er der ingen tvivl i stemmen, da jeg sent tirsdag aften spørger lidt ind til, hvordan lejren har været: Den har været god! Forkyndelsen var god, bibeltimerne var gode, fællesskabet var godt. Påskelejr er godt!

De fremhæver blandt andet Martin Falch Rasmussens forkyndelse lørdag aften, hvor han ud fra overskriften ”En tro, som forandrer verden” tog os med på en personlig rejse ind i, hvordan Jesus, midt i både hans og vores glæder, sorger og bekymringer, står klar med åbne arme og proklamerer håb, trøst og frelse for verden. Og hvordan mødet med den kærlighed også kalder os til at gå ud i verden, engagere os og forandre den. Det var en fortælling og forkyndelse, der blandt andet mindede Noah om Jobs Bog og det stærke møde, Job får med Gud midt i sit livs storm, som til sidst også efterlader ham og os med denne trøstende erkendelse: ”Nu ved jeg, at du formår alt, intet du har besluttet, er umuligt for dig.” (Jobs Bog kapitel 42, vers 2).

”Jeg vil tage det med i klassen”

Temaet for dette års Påskelejr var ’Fra Gud’ og gennem både undervisning, forkyndelse og inspirerende vidnesbyrd fra hele verden, blev vi mindet om, hvor stort og vildt det er, at vi er ’Fra Gud’. At vi er skabt, elsket og frelst, og at vi må være i relation til Gud. En relation, der forandrer og forvandler os, og som kalder os til at gå ud i verden. Sendt fra Gud til at tjene vores næste midt i studier og arbejde. Kaldet til at vidne om Guds godhed og at ære og pege på Gud med vores hverdagstjeneste.

For Filip, Silas, Simon og Noah er det også noget af det, de vil tage med hjem fra Påskelejr. Silas fortæller blandt andet, at han er blevet mindet om, ”det her med, at man ikke kan have en for skrøbelig tro, og at det ikke er en selv, der skal sørge for, at troen blomstrer. Men at det er Gud, der gør det.” De har desværre ikke lov til at have en KFS-gruppe på deres studiested eller lave konkrete tiltag og arrangementer, fortæller Filip, men lejrens fokus på at være sendt ’fra Gud’, ”tænker jeg helt sikkert, at jeg vil tage med i klassen og i hverdagen, når jeg kommer hjem.”

”Lejren har været en milepæl i min rejse”


Hos Andreas, Mathias, Tristan og Benjamin, som jeg også fik mulighed for at tale lidt med, var der også bred enighed om, at Påskelejr er ”virkelig godt,” som en af dem formulerer det. Også selvom man lige skal vænne sig til menneskemængden ovenpå corona. Noget af det, de især var begejstret for, var, at lejren samler så mange fra vidt forskellige baggrunde. Mathias fortæller blandt andet, at ”det er meget fedt, at det er i KFS-sammenhæng i forhold til, at så kommer man fra mange forskellige retninger. Man er tit vant til, når man kommer i en kirke, at så kommer man enten i IM, LM, Oase, Pinse eller sådan noget. Her kommer folk med alle mulige baggrunde, og så får man også indtryk af, hvad det så betyder.”

Men hvad står så tilbage efter 5 dage med forkyndelse, lovsang, seminarer, hygge og gode snakke?

Det kan være svært at sætte specifikke ord på, fortæller Tristan, men ”jeg synes, at lejren har været en milepæl i min rejse, som kommer af nogle af de tanker og ting, jeg har gået og tænkt over under lejren. Uden, at jeg helt kan sige hvordan eller pege på noget konkret, så tror jeg talerne og det hele har haft indflydelse på det.”

Andreas var særligt glad for en bibeltime, hvor han blev mindet om, at ”vi mennesker kan rigtig godt lide at være i kontrol og have styr på tingene, men vi skal ligesom overlade det til Gud i stedet. Det er der, vi er mest frie. Ikke der, hvor vi har kontrol selv, men når vi lader Gud have kontrollen. Det havde jeg brug for at høre.”

En stærk påmindelse om, hvorfor vi holder Påskelejr!

Ja, hvordan sammenfatter man Påskelejr i en opsummerende sætning? Hvad står tilbage? Hvad fik vi med? Hvordan Gud brugte Påskelejr ind i den enkelte KFS’ers liv og tro, ved kun han, men dette års lejr blev en helt særlig påmindelse om, hvorfor KFS holder Påskelejr! Hvor stor betydning det har for både KFS’ere og KFS, at vi kan mødes og sammen få fyldt op til hverdagens tjeneste. Lige der, hvor vi står i livet og troen.

Og ikke mindst, hvilken rig velsignelse det er at mødes med kristne brødre og søstre på tværs af både alder, studier, kirker, sprog og KFS-fællesskaber – samlet om at lovprise og være sammen med den Gud, der har kontrollen, og som har lovet at gå med os gennem både pandemier, krig og alle de hverdagens glæder og sorger, vi hver især møder!

Vi ses på Påskelejr 2023 ­– om Gud vil!


Vil du gerne genhøre talerne fra dette års Påskelejr? Vi har lagt nogle af dem ud som podcast (desværre var det ikke muligt at få optaget alle). Dem finder du ved at søge efter KFSDanmark, der hvor du normalt hører podcast. Her kan du også finde både bibeltimer og forkyndelse fra mange af vores tidligere lejre.

URL: https://kfs.dk/lejre/jeg-vil-tage-det-med-i-klassen-og-i-hverdagen-reportage-fra-en-velsignet-og-genopstaaet-paaskelejr/