Gymnasie-KFS’erne får et ekstra fokus i den kommende tid

Gymnasie-KFS’erne får et ekstra fokus i den kommende tid

En halv gymnasietid er gået siden vi lærte at stave til c-o-r-o-n-a. Derfor har KFS’ bestyrelse i samspil med KFS’ ledelse og de lokale sekretærer også besluttet, at der i 2021-2022 skal arbejdes målrettet med at genopbygge og styrke KFS-engagementet i gymnasieverdenen.

MortenBirkmose,  

Den kommende generation af 3.g’ere har indtil videre kun haft mulighed for at være med på én stor national KFS-lejr i deres gymnasietid. Samtidig har de også kun fået en meget amputeret oplevelse af at være med i en KFS-gruppe. De, der starter i 2.g, kender slet ikke KFS uden corona.

Det er i gymnasieårene, de fleste første gang stifter bekendtskab med KFS i form af den lokale KFS-gruppe på gymnasiet eller de store nationale lejre. Det gør også KFS ekstra skrøbelig i den nuværende situation, fortæller KFS’ generalsekretær, Christian Rasmussen.

”KFS er i princippet altid 3 år fra at dø ud. Det er lidt skarpt sat op, men realiteten er, at det i høj grad er i gymnasieårene hovedparten af KFS’erne stifter bekendtskab med os. Det er her kuglerne støbes i forhold til KFS-engagementet, både i gymnasietiden men også i studieårene og i resten af livet. Der oplever vi en særlig udfordring lige nu, fordi den nuværende generation af gymnasieelever simpelthen ikke har fået lov til at opleve KFS uden for en coronasituation, og derfor selvfølgelig heller ikke har fået lov til at opleve, hvad det er KFS-fællesskabet kan, og hvad det er, vi har at tilbyde på for eksempel vores store lejre.”

Målrettet fokus på gymnasie-KFS’erne det kommende år

Den udfordring var også på dagsordenen, da KFS’ bestyrelse mødtes lørdag den 29. maj til det første fysiske bestyrelsesmøde siden november. Her blev det blandt andet vedtaget, at KFS i 2021-2022 skal have et særligt øje på gymnasiearbejdet, og at der ind i det skal arbejdes målrettet med at få styrket KFS-identiteten blandt gymnasie-KFS’erne.

”Det kommende år har potentialet til at blive et ganske afgørende år for KFS” fortæller KFS’ bestyrelsesformand, Per Ladekjær, og han er derfor også glad for, at der nu er blevet taget de første skridt i forhold til at få grebet de udfordringer, som det sidste halvandet år har skabt for KFS-arbejdet blandt gymnasieelever.

”For os i bestyrelsen er det helt afgørende, at vi får genopbygget og skabt en KFS-identitet ude blandt gymnasie-KFS’erne. Ikke for KFS’ skyld, men fordi vi stadig brænder for, at studerende skal ’kende Jesus og gøre Jesus kendt’. Den vision vil vi gerne arbejde målrettet med at få gymnasie-KFS’erne til at leve i og bære med på i det kommende år, så de forhåbentlig også får en fornemmelse for, hvilken ressource KFS kan være for dem. Både i forhold til at række ud med evangeliet blandt deres venner og studiekammerater, men ikke mindst også som et fællesskab med Jesus i centrum midt i deres hverdag.”

En god afslutning og en åben invitation til at komme på Discipeltræf

Hvordan de konkrete tiltag skal se ud i praksis, er sekretærflokken allerede i fuld gang med at undersøge og handle på. I første omgang handler det blandt andet om at få rundet dette meget tumultariske år af på en god måde, der giver energi til at starte på en frisk efter sommerferien.

Og så skal de kommende studenter selvfølgelig også fejres og sendes afsted med et godt skud KFS i bagagen. Ind i det er det også tanken, at der skal arbejdes mere med at få inviteret og skabt anledning til, at også dem, der lige er gået ud af gymnasiet, kommer med på dette års Discipeltræf.

Der er mange flere gode initiativer og projekter i støbeskeen, der skal virke ind i dette arbejde i det næste år. Og mange gode tanker, der endnu skal tænkes. Men ”i centrum af vores arbejde med det her, og KFS’ arbejde generelt, står der for os et klart ønske om at få KFS visionen til at leve i og blandt gymnasie-KFS’erne, og at de enkelte grupper må få en brand for at være til stede skolen og for skolen” fortæller Christian Rasmussen. ”Det arbejde er vi glade for at kunne give et ekstra skub det næste år efter denne lange frustrerende periode med restriktioner, forstyrrelser og aflysninger.”

URL: https://kfs.dk/organisation/gymnasie-kfserne-faar-et-ekstra-fokus-i-den-kommende-tid/