Et pust af normalitet i en unormal tid

Et pust af normalitet i en unormal tid

Over zoom, men med godt humør, mødtes KFS’ bestyrelse i weekenden til en drøftelse af noget så normalt som regnskab og budgetter. Men der blev også tid til en snak om fremtiden, og de mange udfordringer, vi alle står over for på den anden side af denne mærkværdige tid.

MortenBirkmose,  

Midt i nedlukning, genåbning, afstandskrav, zoomopkald og meget andet, ingen af os kendte til for bare et år siden, er der også helt ordinære ting som regnskaber og budgetter, der skal være styr på. Heldigvis har KFS en både engagereret og virkelysten bestyrelse fyldt med engagerede mennesker, der brænder for at skabe de rigtige rammer for KFS’ arbejde.

Alle 19 personer (14 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og de 3 daglige ledere i KFS), der enten har stemme- eller taleret til bestyrelsesmøderne, havde fundet både det gode humør og det rigtige link frem, og indfandt sig i lørdags, den 13. marts, i det efterhånden alt for velkendte boksede onlinerum, klar til en drøftelse af regnskabet for det år, vi er gået ud af, og budgettet for det år, vi er godt i gang med.

Overskud og underskud i KFS

KFS’ regnskab for 2020, som bestyrelsen fik lejlighed til at drøfte og valgte at godkende på mødet, ser på papiret fornuftigt ud. På trods af et budgetteret underskud endte det med et overskud på driften på 350.000 kr. Selvom det selvfølgelig er positivt på bagkant af et år i krisens tegn, er det dog ifølge sekretariatsleder Peter Bjerre også udtryk for, at 2020 generelt var et år med færre aktiviteter – i samfundet generelt, og også i KFS. Færre aktiviteter medfører også færre udgifter, men, som det understreges af Peter Bjerre, så er det dyrt sparede penge, når det blandt er en konsekvens af, at KFS hverken kunne gennemføre Påskelejr eller Discipeltræf i det forgangne år.

Nedlukningen af foreningslivet i store perioder af 2020 betød også, at KFS’ medarbejdere i lange stræk ikke kunne udføre de normale arbejdsopgaver, de er ansat til. Selvom der er blevet tænkt i og gennemført mange kreative og anderledes KFS-arrangementer og møder det seneste år, har KFS i perioder også været nødsaget til at hjemsende dele af medarbejderstaben. En udgift, der dog er blevet delvist kompenseret af statens lønkompensationsordning. Sammenholdt med blandt andet de færre udgifter til aktiviteter betyder det, at KFS på den økonomiske front er kommet fornuftigt ud af 2020. En god nyhed ind i dette er dog, at KFS blandt andet også har oplevet en lille stigning i opbakningen blandt KFS’ gavegivere.

Foran KFS ligger nu den store opgave, det bliver at håndtere efterdønningerne af de sidste mange måneders nedlukning, hjemmestudie og fortsatte begrænsninger for KFS-fællesskaberne rundt omkring i landet. En opgave, som bestyrelsen allerede er begyndt at udstikke rammerne for.

Vi må overlade det til Gud ­­– og arbejde benhårdt

Med tanke på, at KFS nu blandt andet har været forhindret i at afholde de seneste tre store nationale lejre – halvdelen af de lejre, man normalt ville have været på i løbet af gymnasietiden ­– så er det tydeligt, at der ligger et stort genopbygningsarbejde og venter i de kommende år.

Det er en opgave, som både KFS og bestyrelsen allerede er begyndt at dykke ned i. Det kommende Påskeshow, der afholdes og transmitteres den 27. marts, er ind i det blandt andet et forsøg på at give KFS’ere og alle andre, der måtte se med, en (for)smag på, hvad det er, det store KFS-fællesskab kan byde på.

Til mødet denne weekend har bestyrelsen også lagt et budget for det næste år, som nu indstilles til vedtagelse på den årlige generalforsamling. Det er et budget, hvor der blandt andet er sat penge af til at gennemføre større begivenheder som det kommende Påskeshow. Ind i det giver det økonomiske overskud, KFS kom ud af 2020 med, også mulighed for at prioritere den opgave, der ligger i at (gen)opbygge og nytænke KFS og KFS-identiteten ude blandt gymnasieelever og studerende på den anden side af en coronakrise.

Her er det dog vigtigt for bestyrelsen at understrege, at selvom det er en både stor og på sin vis uoverskuelig opgave, KFS står overfor i de kommende år, så er der glæde og ro i, at vi kan og må overlade det til Gud at lede KFS ind i og gennem fremtidens mange udfordringer og glæder. Og så er de ellers indstillet på også forsat at arbejde benhårdt for at skabe de bedste rammer for KFS’ arbejde.

Regnskab og budget godkendes endeligt på generalforsamlingen

Den endelig godkendelse af regnskabet for det seneste år og budgettet for dette år foregår på KFS’ årlige generalforsamling. I øjeblikket er denne desværre udskudt på ubestemt tid på grund af de nuværende restriktioner og den usikkerhed, der er i forhold til, hvornår vi kan mødes fysisk igen.

Vi glæder os dog rigtig meget til at byde jer velkommen, når den tid kommer. Den endelige dato offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen både her på hjemmesiden og via mail til KFS’ medlemmer. Her vil proceduren og frister i forhold til at indsende forslag til kandidater til bestyrelsen og forslag til drøftelse på generalforsamlingen også fremgå.

URL: https://kfs.dk/organisation/et-pust-af-normalitet-i-en-unormal-tid/