DT15: Tilmelding åben

DT15: Tilmelding åben

Du kan nu tilmelde dig KFS’ store efterårslejr for gymnasiale studerende Discipeltræf 2015.

FlowTwo,  

Du er kaldet af Gud til liv. Det kald skal stå stærkt i din tros hvilepunkter og i dit liv som kristen i en hverdag fyldt med skole, venner, forpligtelser mm.
Det er stort og befriende at være kaldet af Gud, så kom med på Discipeltræf og bliv sat fri og i gang til et frimodigt liv og tjeneste via Guds konkrete, levende og kaldende ord!”

Sådan introducerer komitéen for Discipeltræf 2015 temaet, der har overskriften ”Kaldet. Af Gud. Til liv.

Meld dig til på discipeltraef.dk

Discipeltræf er KFS’ store efterårslejr, hvor studerende på ungdomsuddannelser strømmer til fra hele landet.

Igen i år er der et spækket program med sjov, dybde og fællesskab.

Fra den store scene kommer du blandt andet til at lytte til Michael Agerbo Mørch, der er teologistuderende og timelærer på Luthersk Missions Højskole. KFS’ egen højskole, LTC, bidrager også med to forkyndere og undervisere i form af forstander Jakob Højlund og lærer Frank Kristensen. Den sidste højskolelærer er Margunn Serigstad Dahle, som med det nordisk klingende navn afslører, at hun har sin gang på Mediehøgskolen Gimlekollen i Norge. Derudover kommer du også til at se KFS’ generalsekretær Robert Bladt til bibelundervisningen om formiddagen.

Og selvom det er et ret solidt line-up, stopper det ikke der. For der er også en række seminarer og andre tilbud, som rammer lige ind i mange af de spørgsmål, som studielivet byder på.

URL: https://kfs.dk/lejre/dt15-tilmelding-aben/