KFS har - endelig - fået ny bestyrelse

KFS har - endelig - fået ny bestyrelse

Efter en veloverstået generalforsamling har KFS nu fået valgt en ny bestyrelse, der i weekenden har konstitueret sig

MortenBirkmose,  

Fra venstre: Lukas Kaarby, Søren Edelmann Hammer, Benjamin Birk Christophersen, Hannah Nørlund Larsen, Kristoffer Trelborg Roager, Ellen Højlund Wibe, Per Ladekjær, Ellen Esmarch Pedersen, Eskil Lyngsøe Poulsen, Vicky Kastbjerg, Anine Madvig Struer, Niels Christian Askholm og Sarah Morthorst. Manglende medlemmer: Erik Nedergaard Hansen, Katrine Dahl Madsen, Frederik Hauge og Rasmus Nymann Eriksen 

Det er gået stærkt de seneste dage i KFS. Efter to aflysninger på grund af coronavirussen lykkedes det endelig at få afholdt vores årlige generalforsamling torsdag den 13. august i Fredericia. Der var masser af håndsprit, god afstand og en ukuelig stemning af, at det kommende år – med Guds hjælp – også kan blive et godt KFS-år.

En god flok stemmeberettigede KFS’ere havde taget turen til Fredericia, hvor der var gjort klar til dem med stemmesedler, kandidatlister og rigeligt med drikkevarer i den bagende varme. Efter en indledende bøn ved Frederik Hauge blev det vedtaget, at Ellen Esmarch skulle lede os igennem generalforsamlingens forskellige punkter, heriblandt valget af den nye bestyrelse.

Formand for KFS, Per Ladekjær, stod først for med en gennemgang af det forgangne KFS-år i sin ledelsesberetning. Og der har været meget at glæde sig over. Medlemstallet er stabilt med en lille forøgelse fra det foregående år. Selvom der stadig er meget at arbejde på i forhold til KFS’ vision om at øge engagementet i KFS blandt de videregående studerende, kan vi se tilbage på et år fyldt med gode tiltag. I København, Odense og Aarhus var der stor opbakning til de forskellige eventuger og udadvendte arrangementer – Connect i København, Challenge i Aarhus og Perspective i Odense – hvor der igennem blandt andet oplæg og forskellige sociale arrangementer blev startet gode samtaler om tro og eksistens blandt de studerende. Her var det en særlig glæde at se, hvordan en række KFS’ere var blevet udrustet til selv at holde spændende oplæg med udgangspunkt i deres egen faglighed gennem træningsforløbet Proklama.

Herefter blev ordet overladt til Erik Nedergaard Hansen, der er formand for KFS’ økonomiudvalg. Han kunne konstatere, at økonomien overordnet er sund i KFS. På trods af et budgetteret underskud, kom vi ud af det forgangne år med et lille overskud, hvilket blandt andet skyldtes gode gaver til LTC gennem støttekredsen. Selvom det er godt med en sund økonomi, er det selvfølgelig ikke meningen, at KFS skal være en overskudsforretning. Med medlemmernes opbakning blev det derfor også vedtaget, at vi i det kommende år investerer yderligere i KFS-arbejdet, og bruger nogle af de penge, der har været i overskud de foregående år.

Tilbage stod nu blot valget af den nye bestyrelse, hvor ni gode og brændende KFS’ere skulle fordeles på syv bestyrelsespladser og to suppleantpladser. Efter nogle spændende valgrunder stod resultatet klart, og vi kunne med glæde konstatere, at alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt med et mandat på de påkrævede 30% af stemmerne.

Og den nye bestyrelse har ikke lagt på den lade side. Allerede i weekenden mødtes de for første gang, hvor de fik konstitueret sig og påbegyndt rammesætningen om KFS’ arbejde den kommende tid. Den nye bestyrelse består af femten medlemmer og to suppleanter. Vi glædes over den iver og det engagement, de alle er gået ind i opgaven med, og takker for, at vi har engagerede medlemmer, der brænder så meget for Jesus og for KFS-arbejdet, at de vil bruge fritid og energi på at være med til at løfte det videre.

Pladserne i den nye bestyrelse fordeler sig således:

På valg i 2021

På valg i 2022

Udover den valgte bestyrelse deltager også suppleanter og KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret:

Bestyrelsen kan til enhver tid kontaktes på formand@kfs.dk.

 

URL: https://kfs.dk/organisation/kfs-har-endelig-faaet-ny-bestyrelse/