Gå ud med Gud

Gå ud med Gud

Dryp fra Revive 2019

Julie Munk Nissen,  

I nytåret var ca. 3000 studerende fra lande i hele verden samlet på Revive i Karlsruhe i Tyskland. Lejren, som vender tilbage hvert tredje år, tiltrak også en busfuld danske KFS’ere, blandt andet Maren, som med begejstring fortæller om en stor lejroplevelse.

”Det var bare virkelig spændende at være på lejr med så mange mennesker fra så mange forskellige lande. Det var virkelig givende både med undervisning og forkyndelse, men også at høre om, hvad kristne i andre lande møder af udfordringer og glæder. Hvordan de fortæller om Jesus, hvordan de arbejder med at være kristne i deres studieliv.”

Spring ud i nye samtaler

Maren fremhæver samtalerne i små grupper, som fandt sted efter hver bibeltime om morgenen. ”Det var fantastisk at mødes i de der små grupper. Man kunne måske frygte, at man ikke ville kunne relatere til hinanden, eller at det var svært at finde ud af, hvad man kunne bruge hinanden til. I stedet var det en klar oplevelse af, at man på tværs af sprog og kulturer kunne genkende hinandens fortællinger.”

Maren siger med eftertænksomhed, at vi har meget at lære i Danmark. ”Der var en utrolig stor åbenhed på Revive. Alle var indstillede på at tale med folk fra andre lande. Der opstod hele tiden spontane samtaler mellem folk, som aldrig har mødt hinanden før. I madkøen, ved bogbordet, når man satte sig for at spise. Det er faktisk dét, som var den største lejroplevelse for mig. Jeg håber sådan, at vi i vores danske kultur og på vores KFS-lejre herhjemme kan blive bedre til at springe ud i at snakke sammen – også selvom vi ikke kender hinanden i forvejen.”

Verdens bedste nyheder

Forkyndelsen på Revive bar præg af et evangeliserende sigte, synes Maren. ”Der var et stort fokus på at fortælle andre om Jesus, at komme ud og dele sin tro. Jeg savnede lidt en egentlig forkyndelse om Jesus. Men det var spændende at blive udfordret af en anderledes måde at tale, forkynde og lovsynge på.” Det var også tydeligt for Maren, at evangelisation ikke bare handler om at stå i en stand og være repræsentant for en kristen bevægelse. ”Det handler allermest om, at man i hverdagen, i alle tænkelige små situationer, bruger anledningen til at fortælle mennesker om Jesus. På sin skole, i sit nabolag, overalt hvor man færdes. Fordi Jesus er for god til at vi holder ham for os selv.”

Maren har også fået noget andet godt med sig hjem fra Revive: ”Jeg har fået en kæmpe brand for at komme ud at evangelisere. Vi kristne har jo verdens bedste nyheder! Jeg har tidligere tænkt, at jeg skal kunne være på en bestemt måde eller gøre nogle bestemte ting for at være god nok, kristen nok, men det behøver jeg ikke. Når jeg lever med Jesus, spejles han i mit liv, og det er nok. Fordi han er nok. Jeg behøver ikke være megagod til at evangelisere; jeg kan bruges med den, jeg er – der hvor jeg er,” slutter Maren.

Læs mere om Revive, se taler og højdepunkter på reviveeurope.org. Revive arrangeres af IFES, næste gang i 2022.

URL: https://kfs.dk/internationalt/gaa-ud-med-gud/