Tro og tradition i Island

Tro og tradition i Island

Matthias er fra Island, han studerer geologi, og så er han en del af den islandske KFS-bevægelse på sit universitet.

Julie Munk Nissen,  

Af Katrine Dahl, katrinedahlandersen@hotmail.com

Jeg mødte Matthias på World Assembly, hvor jeg var heldig at få en snak med ham om KFS-arbejdet på hans universitet og hans liv som kristen i Island.

Hvordan er det at være kristen i Island?

Jeg vil tro, det er det samme som i Danmark. Det er et sekulært samfund. Når man snakker med folk om tro og Bibelen, er det sjældent en negativ respons, hvor folk har lyst til at diskutere med én. I stedet siger de ofte, at de har hørt om Jesus, men at de er egentlig ligeglade. Og derfor kan det være svært at starte en snak med folk om tro.

Island har ligesom Danmark en kristen tradition – men ved folk på dit universitet meget om kristendom?

Nej. Det tror de, at de gør, især fordi at man bliver født ind i den kristne tradition i Island og gør brug af kirken til de store begivenheder i livet. Men de kender måske kun to bibelhistorier, som de hørte i deres barndom. Og så tror de ud fra de historier, at de ved, hvad kristendommen drejer sig om og kan sige, at det har de ikke brug for i deres liv. Der er ikke mange kristne, som tror med deres hjerte.

På hvilke tidspunkter nyder du at være kristen?

Juletid. For pludselig er kirken er fuld. Det er en del af den islandske tradition, at man går i kirke ved jul og egentlig også påske. Det er fedt. Derudover nyder jeg også samtaler med folk, som ikke ved så meget om kristendommen, men gerne vil høre mere.

Hvilke muligheder har I for outreach på jeres studie?

Når der kommer nye studerende til universitetet, holdes der en opstartsuge for disse studerende, hvor vores KFS er til stede. Indtil nu har vi haft mest fokus på vores fællesskab, men vores vision for det kommende semester er at have mere outreach, så derfor vil vi også gerne have mission weeks [ligesom fx Challenge og Story i Aarhus og København, red.]. Vi vil gerne være mere synlige, så folk ved og kan se, at der er KFS.

Hvilke udfordringer har I?

Folk er meget ligegyldige overfor kristendommen. Det er svært. Men derudover mangler vi også selv nogle gange modet til at snakke med folk om vores tro.

Har du været glad for at være med på World Assembly?

Ja, det har været fantastisk! Jeg troede ikke, at jeg skulle møde folk fra Bangladesh, Etiopien, Liberia og Israel på de samme ti minutter. Vi kommer alle fra forskellige baggrunde og samfund, men deler alle sammen troen på Jesus. Jeg er især blevet meget inspireret af de samtaler, jeg har haft med folk fra lande, hvor under 1% af befolkningen af kristne, da det er så forskelligt fra Island. Det viser, hvor privilegeret jeg er, at jeg kan snakke med mine medstuderende om tro.

Hvad skal vi i Danmark bede om for jer i Island?

Giv os mod, lad os være aktive i outreach, og at de studerende åbner deres sind og hjerter for evangeliet.

URL: https://kfs.dk/internationalt/tro-og-tradition-i-island/