KFS rimer på Roskilde

Daniel Solgaard blev ansat i august som studentermedhjælper i KFS med særligt fokus på Roskilde Universitet (RUC), som indtil nu ikke har haft noget KFS-arbejde. Her skriver Daniel om, hvordan starten er gået.

Julie Munk Nissen,  

Nu er KFS på RUC så småt begyndt.

Allerede på min første dag var der en kristen studerende, som på eget initiativ gerne ville mødes. Da vi så mødtes, bad vi Gud om at sende flere kristne på vores vej. Vi gik en tur og fandt ”tilfældigvis” et opslag med en invitation til et kristent fællesskab på RUC.
Det viste sig, at en lille håndfuld internationale kristne allerede mødes på RUC en gang om ugen for at læse i Bibelen, lovsynge og bede sammen. Tak Gud!

Da der altså allerede er et kristent fællesskab på RUC, kan KFS-arbejdet nu primært fokusere på at række ud til de studerende, som ikke bare lige dumper ind til bøn og bibellæsning af sig selv.
Hvordan det helt præcist skal se ud, er endnu uvist, men det må gerne være noget, vi selv synes er sjovt. F.eks. har vi snakket om at starte et gospelkor, men det er nok en lidt stor ting at gå i gang med som det første.

Ellers har opstarten været præget af at lære studerende, ansatte og nærmiljøet på RUC at kende.
Derudover har jeg mødtes med lokale kristne, som ikke går på RUC, men som gerne vil støtte op om arbejdet alligevel. Det har været godt at lære lidt om kirkelivet i Roskilde, drøfte idéer for arbejdet på RUC og at bede sammen.

Der er stadig mange ting, som står uklart i forhold til, hvad der er vejen frem for KFS på RUC. Men mon ikke Gud har en plan?

Bønneemner:

URL: https://kfs.dk/seneste/kfs-rimer-paa-roskilde/