Veritas er en øjenåbner

Veritas er en øjenåbner

”Det er nemmere og mere oplagt at invitere sine studievenner med til Veritas frem for at invitere dem med i kirke”, sådan fortæller jurastuderende Amalie Rønberg, som var med til at arrangere Veritas på Jura i København i sidste uge. 

FlowTwo,  

I sidste uge var der tre Veritas Fora – en i Odense og to i København. Veritas har et akademisk islæt og tager udgangspunkt i almindelige eksistentielle problemstillinger, som alle, med interesse for faget, har en interesse i.

Det var én af grundende til, at Amalie Rønberg gik ind i arbejdet med Veritas: ”Det giver en fantastisk mulighed for at dele sin tro og overbevisning med sine medstuderende.”


Amalie Rønberg, jurastuderende på KU

Amalie lagde mærke til, at et Veritas-arrangement har brug for ’insidere’ på de respektive studier, der kender folks indstilling og fakultetets interne regler. 

Hun fortæller om erfaringerne med at arrangere Veritas

Hvilke reaktioner har I fået fra medstuderende efter arrangementet?
”Vi har fået mange gode reaktioner, og det gør det virkelig alle anstrengelserne værd. En pige sagde til mig, at da hun første gang hørte, David Mcllroy nævne Jesus, tænkte hun, ”hvornår og hvordan kan jeg hurtigst smutte”, men hun endte med at blive hele aftenen og var meget glad for, at der på en ordentlig og rolig måde blev forklaret, hvordan man kan se, at menneskerettighederne udspringer af kristendommen, og hvordan man derigennem anskuer verden som kristen. 

En anden kvinde, en 40-årig jurastuderende, har fortalt, at arrangementet virkelig var en øjenåbner for hende, og at det havde ændret hendes syn på kristendommen i den positive retning.

Derudover fik vi (Kristne Jurister, red.) kontakt til flere studerende, som enten er kristne eller er søgende, og som virkelig har savnet det input og fællesskab, som vi som kristne kan tilbyde hinanden.

Jeg har også lyst til at dele, at mange af dem der kom, faktisk kom alene. De havde alene hørt om arrangement via plakaterne på opslagstavlerne, tv-skærmene eller det Facebook-event, der cirkulerede i ugerne op til. Folk var frimodige og nysgerrige, og det var for os et bevis på, at en god PR-strategi virker og tiltrækker mennesker!”

Hvad gjorde I konkret for at planlægge Veritas?
”Forud for selve arrangementet holdt styregruppen to møder, hvor der på forhånd var udarbejdet en dagsorden, ligesom vi også skrev referat. Det gjorde, at vi præcis kunne aftale, hvem der havde ansvaret for hvad op til næste møde, og da det hele blev skrevet ned, var der ikke nogen, som undervejs var i tvivl. Derudover havde vi en tråd kørende på Facebook, hvor vi kunne spørge hinanden til råds og koordinere indkøb, informationer fra fakultetet osv. Udover de to møder mødtes vi også før arrangementet på selve dagen for lige at se hinanden i øjnene og for at koordinere, hvem der gjorde hvad hvornår. Det gjorde, at alle kendte deres opgaver, og at selve arrangementet forløb glat. 

Derudover havde jeg og en anden fra udvalget et møde med fakultetet om lån af lokaler, økonomisk støtte til arrangementet og vores muligheder for at reklamere for det. Vi har generelt mødt rigtig stor imødekommenhed fra fakultet, som har været meget villige til at låne os lokaler og reklameplads gratis.”

Hvad mødte I af udfordringer?
”Vi havde lidt udfordringer med at få andre foreninger på jura med som co-sponser. Vi ville rigtig gerne have afholdt arrangementet i samarbejde med de andre foreninger på jura, fordi vi mener, emnet ’Can human rights save the world?’ var meget relevant. Det ville også udvide kendskabet til arrangementet og derved nå ud til flere. Desværre afslog de andre foreninger på baggrund af Veritas kristne udgangspunkt og verdenssyn. Derfor endte Kristne Jurister alene med at arrangere Veritas, men var i samarbejde med Veritas Forum Danmark og KFS København.”

Gode råd fra Amalie:

Til sidst kommer Amalie med en opmuntring fra Bibelen:

”Paulus’ ord fra Filipperbrevet kapitel 2 passer godt ind: ”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.”

Gud bruger os lige præcis med de fagkundskaber, vi har og alt, vi skal gøre, er at stille os til rådighed for hans gode vilje. Vi føler os enormt velsignet igennem vores arbejde med at få stablet Veritas på benene. ”

URL: https://kfs.dk/events/veritas-er-en-ojenabner/