Lisa er landet: velkommen, welcome, bienvenue!

Det er med stor glæde, at KFS kan præsentere Lisa Rom Boye som sekretær for International Student Ministry i KFS.

Julie Munk Nissen,  

Lisa Rom Boye er for mange et kendt ansigt i KFS – hun har nemlig været både frivillig, ansat og medlem af bestyrelsen i flere år. Og nu har KFS fornøjelsen af at få hende med i flokken igen. Lisa er KFS’ nyeste skud på stammen af sekretærer, og hun får titel af High School Ministry Coordinator på 30% i IFES Europe og International Student Ministry (ISM)-sekretær på 70% i KFS.

Fortæl lidt om dig selv – hvem er du, hvor kommer du fra, og hvad er din faglige baggrund?

Jeg er oprindelig fra Silkeborg, men har boet i København siden 2006. Jeg er cand.mag. i historie og samfundsfag, og så har jeg været involveret i KFS i hvad der føles som hele mit liv. Jeg har været ansat i fem år som gymnasiesekretær i Østdanmark og sad i landsbestyrelsen i fem år før det.

Du bliver i ordets bedste forstand pioner på et helt nyt felt i KFS. Hvad er din vision for arbejdet blandt internationale studerende?

Jeg vil gerne skabe et gæstfrit rum for internationale studerende, hvor de kan få mulighed for at undersøge, hvem Gud er. Derudover er målet også at arbejde aktivt for at nedbryde ensomhed blandt internationale studerende. Så det er noget med en masse fællesspisning, kulturaftener, koncerter, filmaftener osv. Og så vil jeg meget gerne engagere danske studerende i arbejdet, for at de må få et større blik for Guds store verden.

Hvad glæder du dig allermest til ved arbejdet? Og er der noget, du er spændt på eller føler dig udfordret af?

Jeg glæder mig til at komme i gang!  Og så glæder jeg mig til at sidde til en fællesspisning med et velsignet kaos af kulturer, sprog og livsforståelser. Jeg er spændt på at se, hvor hurtigt det lykkes at komme i kontakt med internationale studerende, og hvad universiteterne siger til det nye initiativ.

Hvad er din indgangsvinkel til arbejdet – hvor vil du begynde?

Vi har kontakt til nogle lokale kirker i København, som gerne vil støtte op om projektet, så jeg glæder mig til at komme i dialog med dem og høre, hvad de drømmer om. Jeg kunne forestille mig at have værtsfamilier, som jeg kan koble internationale studerende op på, og det håber jeg, vi kan finde i kirkerne. Og så skal jeg meget snart til Litauen på en konference for IFES Europe med folk, der arbejder med internationale studerende, hvor jeg forhåbentlig får lov til at lære en masse og blive inspireret.

Generalsekretær Christian Rasmussen er glad for at komme i gang med ISM og for at få Lisa i stald igen: ”Det er på høje tid, at vi får søsat et ISM. Der bliver flere og flere internationale studerende i Danmark, og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre spydspids på det projekt end Lisa. Hun har, gennem sit årelange engagement ikke mindst i Lausanne, men selvfølgelig også igennem KFS/IFES, en stærk forståelse for den diversitet, der er i spil på tværs af etnicitet og kultur. Og så er det en genial kombination, idet hun netop får et internationalt felt at virke på i stillingen som koordinator for IFES Europe’s indsats på gymnasiefronten.”

Lisa begynder i sin stilling fredag d. 1. november og kan herefter træffes på lisa@kfs.dk.

URL: https://kfs.dk/internationalt/lisa-er-landet-velkommen-welcome-bienvenue/