Debatten på Katten

Debatten på Katten

FlowTwo,  

Af Nanna Forum Dideriksen, praktikant

Gymkredsen i Aarhus inviterer til debat på Aarhus Katedralskole, hvor de ønsker at stille spørgsmålet: Hvorfor tro?

KFS’ Gymkreds i Aarhus plejer at have et udadrettet arrangement i foråret, men som noget nyt er det rykket ud på gymnasiet. Gym-KFS’erne har spurgt deres venner, hvad de synes, der er interessant omkring tro, og ud fra besvarelserne er temaerne fundet.

De kommende tre tirsdage bliver kantinen på Katedralskolen forvandlet til en hyggelig café. Aftenerne kommer til at indeholde et spændende oplæg efterfulgt af debat ved bordene og i plenum. Sidst på aftenen er der inviteret nogen til at spille musik, imens der hygges i caféen. Hele aftenen er gratis.

Arrangementerne er for alle gymnasieelever, lige meget hvilket gymnasium man går på, eller hvilken livsanskuelse man har – alle er velkomne!

Det foregår alle aftner klokken 19.30-21.30 på Aarhus Katedralskole, Skolegyde 1, 8000 Aarhus.

Programmet:

24/2 Hvorfor tro?
Gud er jo så irrelevant!

Oplægsholder: Stud. teol. Emil Børty Nielsen

3/3 Hvorfor tro?
Gud berøver jo min personlige frihed!

Oplægsholder: Religionsvidenskabs studerende Jacob Munk

10/3 Hvorfor tro?
Gud er jo tilsyneladende ligeglad med alt det onde der sker! 

Oplægsholder: Tom Welton (oplæg på engelsk)

URL: https://kfs.dk/events/debatten-pa-katten/