World Assembly 2019

KFS er også ude i den store verden!

Julie Munk Nissen,  

I begyndelsen af juli var en delegation på 10 danske KFS’ere i Sydafrika, hvor IFES afholdt World Assembly 2019. Konferencen er et unikt møde mellem kristne studenterorganisationer fra hele verden. Vores egen Nanna Kildahl Mathiasen var, ligesom to andre studerende fra hhv. Rusland og Canada, inviteret til at holde en tale over Lukasevangeliet kapitel 9. Se Nannas tale her:

 

URL: https://kfs.dk/internationalt/world-assembly-2019/