Nyt Til Tro: Skabelse

Nyt Til Tro: Skabelse

Temaet for det nye Til Tro er Skabelse. Det ender snart i postkasser rundt i landet, men du kan læse det allerede nu lige her.

FlowTwo,  

At være skabt betyder på den ene side blot at være til. På den anden side betyder det, at der ligger en hensigt bag tilværelsen. Derfor sætter skabelse gang i spørgsmål om identitet, Hvis der er en hensigt, må der også være en mening, selvom den er svær at se.

Skabelse kalder på fascination. Både når et barn bliver skabt i maven på en forundret kvinde, og når vi opdager kosmos’ enorme størrelse. Når det uperfekte slår skår i fascinationen, kan vi rammes af flere spørgsmål.

Den kristne fortælling omhandler en ny begyndelse, der ligger i fremtiden, hvor Gud genskaber verden. Fortællingen omhandler også en beretning om et lille barn, der rummede hele guddomsfylden. En dag for to tusind år siden blev skaberen i det barn selv en del af det skabte. Og barnet fik navnet Jesus, der betyder ‘Herren Frelser’.

Glædelig jul!

Find det lige her:

Til Tro #6 2014 – Skabelse

URL: https://kfs.dk/udgivelser/nyt-til-tro-skabelse/