DT18 Aftenmøde tirsdag: Kærligheds-GERNINGER – Hvordan ser et liv i kærlighed til Gud og min næste ud i praksis? v. Jakob Højlund

Discipeltræf 2018 · Back to Jesus. Aftenmøde tirsdag.

Discipeltræf 2018 · Back to Jesus. Aftenmøde tirsdag.

URL: https://kfs.dk/ressource/dt18-aftenmoede-tirsdag-kaerligheds-gerninger-hvordan-ser-et-liv-i-kaerlighed-til-gud-og-min-naeste-ud-i-praksis-v-jakob-hoejlund/