Frist for generalforsamling

Hvis du ønsker at stille op til KFS' bestyrelse eller at indsende forslag til dagsordenen, er fristen på fredag den 12. september.

FlowTwo,  

Den 12. oktober er der ekstraordinær generalforsamling i KFS, hvor medlemmerne for første gang skal vælge alle pladser i bestyrelsen blandt medlemmer af KFS.

KFS’ Landsbestyrelse består af 15 personer. De nuværende medlemmer af KFS’ bestyrelse opstiller til valget, på nær et medlem.

Ethvert stemmeberettiget medlem, som kan stå inde for KFS’ grundlag og formål, er valgbart.

Hvis du gerne vil stille op til valget til Landsbestyrelsen, kan du sende en mail til sekretariatsleder Lars Bjerregaard Pedersen, på lars@kfs.dk senest på fredag den 12. september 2014. 

Fristen for indsendelse af andre forslag til dagsordenen er også på fredag.

Når fristen er udløbet, modtager alle medlemmer en endelig dagsorden og en liste med opstillede kandidater.

Læs mere i invitationen her:

Ekstraordinær generalforsamling i KFS på Discipeltræf 2014

URL: https://kfs.dk/organisation/frist-for-generalforsamling/