Tip: Bibellæsning for KFS-grupper

Tip: Bibellæsning for KFS-grupper

Her er en enkel skabelon til, hvordan I kan læse i Bibelen sammen i jeres KFS-gruppe.

TRIN 1: TEKSTLÆSNING

TRIN 2: STILLETID OG DELETID

TRIN 3: BØN UD FRA TEKSTEN

 

Hvorfor bede sammen?
Kristne tror på, at Gud eksisterer, og at han elsker os. Hvis det er sandt, så er det ret naturligt at ville kommunikere med ham. I Bibelen opfordrer Gud os faktisk til at bede.  Altså ved at tænke en bøn, eller ved at formulere nogle ord rettet mod ham. Ligesom når vi snakker med en person, vi kan se.

Hvorfor læse i Bibelen?
Kristne er overbeviste om, at Bibelen er den vigtigste måde, Gud kommunikerer med os på. Hvis det er sandt, så kan vi lære rigtig meget ved at læse i den. Men Bibelen er også skrevet for alt imellem 2000 og 4000 år siden – i en helt anden historisk situation og kultur. Så den kan indimellem være svær at forstå for os i dag. Derfor kan det være godt at læse den sammen med andre, og måske derefter stille spørgsmål sammen til en der har arbejdet med den i længere tid.

URL: https://kfs.dk/ressource/tipbibellaesningforkfsgrupper/