En hilsen fra forstanderen

En hilsen fra forstanderen

Læs LTC's nye forstander, Jakobs, præsentation af sig selv.

FlowTwo,  

Som den nye forstander på LTC vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv.

Jeg er 28 år, gift med Laura, og vi har Silje og Birk på to år.

Aarhus er min fødeby, og mine otte første år blev også tilbragt her. Nordnorge blev næste stop på vejen. 6,5 år med bjerge, sne og ski. Herligt. Så tilbage til Danmark og Løsning halvvejs inde i ottende klasse. Det ’obligatoriske’ efterskoleophold blev tilbragt på Sydvestjyllands Efterskole, og derefter var det tid til Rødkilde gymnasium i Vejle. I denne tid deltog jeg i KFS-arbejdet på gymnasiet, men var mest engageret i IMU i Løsning. Da studenterhuen landede på mit hoved rykkede jeg videre, eller snarere tilbage, til Sydvestjyllands Efterskole som årsvikar. Herefter aftjente jeg værnepligt, arbejdede på handicaphjem og tog et halvt år på Fjellhaug bibelskole i Oslo. Og dermed nåede jeg det Herrens år 2007. Det var nu blevet tid til studier: Historie som hovedfag og filosofi som sidefag. Ved siden af studierne kom jeg i Aarhus StorKFS, og efter et år blev jeg valgt ind i bestyrelsen. Her havde jeg ansvar for stormøderne og programlægningen. Året efter blev jeg formand, og i den tid satte vi særligt fokus på det frisættende evangelium, for at Jesus måtte få en endnu mere værdifuld plads i KFS’ernes liv.

Et par år inde i studierne blev Laura og jeg gift, og et år senere – da hun havde færdiggjort sin læreruddannelse, og min bachelordel var i hus – rejste vi til Israel som volontører for Israelsmissionen. Nærmere bestemt ti måneder i Immanuelkirken i Tel Aviv. Hjemme i DK igen, havde Laura fået en temmelig stor mave og vupti: Ud kom Silje og Birk. Nu stod den på bleer, gylp og færdiggørelse af studiet. En god tid hvor vi også har været en del af Aarhus Bykirke. Her har jeg prædiket lidt, og vi har engageret os i kirkens familieklynge (mindre fællesskab for børnefamilier).

Og nu tager vi så hul på et nyt kapitel i vores liv, LTC og Ødsted. Helt nyt er det dog ikke, for jeg er tyvstartet her op til sommerferien, hvilket har været en enormt god og opmuntrende oplevelse. Det er nemlig blevet tydeligere og tydeligere for mig, hvilken kæmpe resurse LTC er. Fx møder tusindvis af gymnasieelever evangeliet gennem LTC’ere hvert år, og efter opholdet på LTC går LTC’erne aktivt ind kirkeliv og kristent foreningsarbejde. Her bidrager de med deres kompetencer indenfor ledelse, teamarbejde, evangelisation osv.

Fremadrettet vil jeg arbejde for, at LTC’ernes virke er dybt rodfæstet i Bibelen, og at Jesus fremtræder som den røde tråd og det konstante pejlemærke i deres virke. Det er mit ønske, at LTC’erne altid må erfare, hvad evangelisk hvile i Kristus er, så de altid finder deres håb i Ham og bliver forvandlet i mødet med Ham. Ledelse, teamarbejde, evangelisation osv. skal have ét mål: At kende Jesus og gøre Jesus kendt. Kun i Ham findes frelsen.

Dette arbejde kan du også tage del i: Vi har brug for din forbøn, både for os ansatte og ikke mindst eleverne.

 

Guds fred!

Mvh. Jakob S. Højlund

Forstander, LTC

URL: https://kfs.dk/ltc/en-hilsen-fra-forstanderen/