KFS får ny formand

KFS får ny formand

KFS har fundet sin nye formand ved bestyrelsens konstituering denne weekend. Det bliver Per Ladekjær, der overtager formandsposten efter Peter Rask.

FlowTwo,  

Den nye formand i KFS hedder Per Ladekjær. Det stod klart efter at KFS’ bestyrelse mødtes på KFS-centret i Ødsted denne weekend for at konstituere sig.

En hjertesag
Per Ladekjær, 45, er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og tilknyttet Menighedsfakultetet. Han har været ansat de sidste 8 år som lærer på Børkop Højskole, og før dette været ungdomskonsulent i IMU i Århus i 5 år. Dermed har han hele sit arbejdsliv haft med unge mennesker at gøre:

”Det er en hjertesag for mig at være til rådighed for unge mennesker, så de kan dannes i livet og troen. De sidste 4 år har jeg været i gang med en uddannelse som psykoterapeut, fordi jeg har været optaget af de udfordringer, som mange unge kæmper med i deres liv,” fortæller han.

Ved generalforsamlingen i marts trådte Per ind i KFS’ bestyrelse for anden gang efter en pause på grund af uddannelsen som psykoterapeut. Og det er en rutineret herre i KFS arbejdet, der overtager formandsposten:

”I min lidt tidligere ungdom var jeg kontaktperson for en ret stor KFS-gruppe på Vestjydsk Handelsskole i Skjern. I de år var jeg med på diverse KFS-lejre, hvor jeg fik smag på en forkyndelse, som altid har præget KFS, hvor det frigørende evangelium står centralt. Jeg har altid været glad for en kristendom, hvor det er tilladt at bruge hovedet. Jeg fandt svar på en masse af de spørgsmål, jeg selv og mine studiekammerater baksede med.”

Ringe plads til de eksistentielle spørgsmål
Om den nuværende debat omkring bederum og åndsfrihed på gymnasierne, bemærker den nye formand:

”Jeg tror, at mange unge studerende stadig har brug for at sætte deres liv ind i et større perspektiv end det rent faglige. Jeg ønsker, at være med til at fastholde et miljø på studiestederne, hvor forskellige livssyn, holdninger og tro kan være i dialog, og de studerende kan dannes som mennesker og ikke kun uddannes.

Jeg kan godt blive lidt bekymret over, at der er så ringe plads til de eksistentielle spørgsmål i dag på uddannelserne. Jeg er overbevist om, at ungdommen har brug for nogle af de samme politiske og trosmæssige diskussioner, som der traditionelt er blevet ført på uddannelsesstederne. Jeg synes, det er alarmerende, hvis der er meninger, der indskrænkes på studiestederne. Hvordan kan vi så blive klogere på livet?” advarer han.

Status for KFS
Trods de udfordringer, som ligger foran KFS i studenterarbejdet, er Per Ladekjær positiv, når han gør status for KFS:

”Jeg er glad for at sætte mig i formandsstolen på et tidspunkt, hvor opbakningen til KFS’ arbejde er stor. De sidste års målsætninger er nået i forhold til at øge antallet af KFS-grupper. Engagementet på studiestederne er stort. Vi har mange dedikerede frivillige, der driver en stor del af arbejdet. Gaveindtægterne er stigende, hvilket er ret unikt for en kirkelig bevægelse. Vi har nogle dygtige og engagerede medarbejdere over hele linjen. Der er en bestyrelse, der har studiemiljøets ’drive’ og dygtighed, men også gode modne kræfter.”

Afslutningsvis siger Per Ladekjær om KFS’ vision og målsætninger:

”Jeg ønskede at vende tilbage til bestyrelsen, fordi jeg er optaget af visionen om, at de studerende skal lære Jesus at kende. Der er også en særlig friskhed og omstillingsparathed i KFS, som betyder, at vi går hurtigt fra idé til handling. Helt aktuelt arbejder vi på målsætninger for de kommende år, og dem glæder jeg til at være med til at forme og få ført ud i livet”.

Du kan se navnene på den øvrige bestyrelse og finde yderligere info om KFS som medlemsorganisation på kfs.dk/om-kfs

URL: https://kfs.dk/organisation/kfs-far-ny-formand/