Plads til mening i Aarhus

Plads til mening i Aarhus

”Debatten på Katten” er efterhånden blevet en tradition i gymkredsen i Aarhus. I år var tredje gang arrangementet løb af stablen. 

FlowTwo,  

“Plads til mening” står der under KFS’ logo her på hjemmesiden. Og plads til mening var der også på Aarhus Katedralskole til “Debatten på Katten”: tre velbesøgte aftener, hvor det primære formål var at sætte fokus på tro og skabe snak og debat blandt gymnasieelever i Aarhus.

Planlægning og sparring 

Umiddelbart kunne det tage pusten fra mange KFS’ere at skulle arrangere et event, der løber over tre aftener. Ifølge Rebekka B. Knudsen, 3g’er og bestyrelsesmedlem i Aarhus Gymkreds, er det dog noget, man planlægger sig ud af. ”I gymkredsen har vi et udvalg, der hedder ’Ud-udvalget’, som står for at planlægge arrangementer, hvor vi kommer ud til andre end KFS’ere. Vi gennemgår de overordnede ansvarsområder og uddeler disse til forskellige KFS’ere i udvalget. Og så begynder forberedelserne”.

Gymkredsen har også fået god sparring fra deres gymnasiesekretær i Århus, Hans-Christian Pettersson. ”Vi har brugt vores KFS sekretær, HC, rigtig meget i processen. Han har været rigtig god at sparre med og søge hjælp hos i forhold til både det praktiske, men også de åndelige ting. Vi er meget glade for, at han er med i forberedelserne, da han ved og ser nogle andre ting, end vi gør”, siger Rebekka.

Et fælles projekt alle kan støtte op om

Selvom de praktiske områder er overgivet til et udvalg i gymkredsen, understreger Rebekka, at det er det vigtigt, at det er et arrangement alle kan stå bag. ”Det er rigtig vigtigt, at ’Debatten på Katten’ bliver et fælles arrangement for hele gymkredsen. Man skal som KFS’er gerne føle ejerskab over Debatten. At det er noget vi gør fælles som gruppe.”

Og en fælles opgave, der både er vigtig og svær, er at få kammeraterne med. ”Noget af det, der kan være udfordrende ved ’Debatten på Katten’ kan være at invitere sine klassekammerater med. Hvordan skal man lige spørge, og hvad nu hvis de siger nej?”

Rebekka forklarer, at den svære invitation af kammeraterne allerede vendes i planlægningsfasen. ”Vi snakker i små grupper om, hvordan man fortæller sine klassekammerater om arrangementet, og hvilke udfordringer, der kan være, når man skal invitere andre med. Det sidste vi sætter fokus på inden ’Debatten’, er bøn for arrangementet og for hinanden.”

En hyggelig aften med udfordringer

Planlægningen er overstået og klokken er 19.30 på Aarhus Katedralskole. Aftenenerne starter med et oplæg på 15 minutter, hvorefter der er tid til snak ved de opstillede caféborde. Efter 25-30 minutter er der plenumdebat, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til oplægget eller oplægsholderen.

Efter plenumdebatten er der tid til at hygge sig sammen og forsætte snakken ved bordene. ”Stemningen er rigtig god, snakken kører rundt ved alle bordene, og alle virker som om, at de er godt tilpas,” siger Rebekka.

Og her, under de hyggelige former, ligger netop en af aftenens store udfordringer. ”Det kan være udfordrende at skulle fortælle om sin tro og svare på de spørgsmål, man får stillet. Det kan nemt ske, at man føler, at man kommer til kort i sine svar og ikke rigtig ved, hvad man skal sige. Det kan være en stor udfordring at tage så store emner op, men det gør det ikke mindre vigtigt, og det er også en af grundene til, at vi holder Debatten.”

I baghånden havde gymkredsen god støtte hen over de tre aftener, da både Jeanette og Morten, henholdsvis volontør og sekretær i Syddanmark, samt et hold LTC’ere var inviteret forbi. ”De havde egentlig ikke nogen funktion på selve aftenen, men det er rart at vide, at der er nogle, der har en anden erfaring end os, som vi kan trække på i løbet af aftenen, hvis der er brug for det. Så vi har været glade for, at de ville tage del i det.”

Bedre end gratis kaffe og kage

Hvad er så det bedste ved et arrangement som ”Debatten på Katten”? Rebekka vurderer, ”Det er der helt sikkert delte meninger om. Nogle vil nok sige oplægget, andre vil sige samtalerne ved bordene eller plenumdebatten. Og man vil nok også høre nogen sige, at det er den gratis kage og kaffe. For mig er det bedste ved aftenerne, at der bliver sat fokus på, hvad vi hver især bygger vores liv på. At man skaber et rum, hvor der er plads til at komme med den baggrund og tro, man har, og igennem dialog med andre blive klogere og opnå en større indsigt.”

URL: https://kfs.dk/events/plads-til-mening-i-aarhus/