Volontører 2019-20

KFS søger 3 volontører

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver er at være leder, inspirator og samtalepartner for studerende på gymnasiale uddannelser. Dette sker i tæt samarbejde med områdets KFS-sekretær. Desuden vil du få tildelt landsdækkende opgaver fx i forbindelse med KFS’ lejre.

KFS’ profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis vision er at se studerende, der følger Jesus. Derfor opmuntrer vi studerende på gymnasiale og videregående uddannelser til sammen at læse i Bibelen og bede for deres studiested og til at opmuntre hinanden til at leve som synlige kristne – også på deres studiested. I øjeblikket har vi særligt fokus på apologetiske events og på at invitere til åbent bibelstudie.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Skriften og troen som centrale fokuspunkter i forkyndelse og undervisning, og vi ønsker at oplære studerende til at følge Jesus og tjene ham dér, hvor han har sat dem – blandt deres medstuderende.

Din profil

Du mener, at studerende har brug for Jesus. Du har mod på at investere dine evner og nådegaver i en oplærende og evangeliserende tjeneste. Du har afsluttet en gymnasial uddannelse og gerne et bibelskoleophold. Du identificerer dig med KFS’ profil.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med gymnasieelever, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS’ cirka 21 ansatte og områdets KFS-sekretær som medvandrer.

Lønnen er pt. 8.957,88 kroner/måned + tillæg for hjemmekontor, telefon, pc og internet. Der må påregnes arbejde på aftener og i weekender.

Én stilling er med bopæl i København (der hører et værelse i KFS’ gymlejlighed til stillingen) og arbejdsområde i Østdanmark. Én stilling er med bopæl i Odense (her finder man selv egnet bolig) og primært arbejdsområde i Fyn/Sønderjylland. Én stilling er med bopæl i Aalborg (her finder man selv egnet bolig) og primært arbejdsområde i Nord-/Midtjylland.

Ansøgningsfrist

4. marts 2019 i form af udfyldt ansøgningsskema. Samtaler finder sted den 7. marts 2019 på KFS-centret i Ødsted ved Vejle.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema

Yderligere oplysninger om stillingen og ansøgningsskema fås hos generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 42 40 56 40, e-mail: christian@kfs.dk