Uncover kommer på dansk

Materialet Uncover fra Storbritannien, bliver oversat til dansk og udgivet af KFS.

Det engelsksprogede materiale til at studere Bibelen med sine medstuderende Uncover er KFS netop ved at blive oversat til dansk. Det udkommer inden påskelejr, hvor forfatteren, Becky Pippert, ud over at holde fællesmøder vil holde et seminar over to dage om materialet.

I opfølgningen på den missionweek, der i november sidste år blev gennemført i København, bliver det engelsksprogede materiale Uncover brugt. Det er et studiemateriale, hvor kristne studerende kan undersøge, hvem Jesus var, sammen med sine medstuderende ud fra Lukasevangeliet. Det er altså et studiemateriale, som er udviklet til at dykke ned i teksten, for folk, der ikke nødvendigvis er vant til at læse i Bibelen.

KFS arbejder på oversættelsen, da det kan benyttes i målsætningsarbejdet med at udruste 200 KFS-iværksættere. Materialet benyttes til åbent bibelstudium, og det ligger dermed i forlængelse af det ene af de tre indsatsområder i målsætningen, åbent bibelstudium. De to andre områder er apologetik og kulturmøde.

Uncover tager fat i seks beretninger fra Lukasevangeliet, som siger noget om, hvem Jesus virkelig var og er. Det er lavet som en efterforskning, hvor målet er at afdække, hvem Jesus egentlig var med udgangspunkt i Bibelen. Briterne opfordrer i en præsentationsvideo af materialet til at brænde sin ”plastic-Jesus” og opdage, at Jesus var og er en virkelig person.

Materialet, som også er blevet oversat til blandt andet norsk og svensk, er klar inden Påskelejr i slutningen af marts.