Til Tro om Jesus

Årets første nummer af Til Tro handler om Jesus.

Til Tro om Jesus

Jesus er kendt af næsten alle i Danmark. Mange ser ham som en stor morallærer, andre som et virkelig godt menneske, og nogle mener faktisk, at han stadig lever. Medier og mennesker forholder sig på en eller anden måde næsten alle til denne populære herre. Eller – for nogle – rettere ’Herre’ med stort H.

I dette nummer af Til Tro undersøger forskellige skribenter, fra forskellige vinkler, hvem denne mand virkelig var – og er. Han havde en forståelse af sig selv som menneskesønnen, men folk gennem tiden har sagt mange andre ting om ham. Muslimerne kalder ham profet, kristne kalder ham på en gang lys, løve og lam.

Men hvem siger du, at han er?

God fornøjelse med undersøgelsen!

Find bladet online på Issuu ved at klikke her