Nyt Til Tro: Skabelse

Temaet for det nye Til Tro er Skabelse. Det ender snart i postkasser rundt i landet, men du kan læse det allerede nu lige her.

Nyt Til Tro: Skabelse

At være skabt betyder på den ene side blot at være til. På den anden side betyder det, at der ligger en hensigt bag tilværelsen. Derfor sætter skabelse gang i spørgsmål om identitet, Hvis der er en hensigt, må der også være en mening, selvom den er svær at se.

Skabelse kalder på fascination. Både når et barn bliver skabt i maven på en forundret kvinde, og når vi opdager kosmos’ enorme størrelse. Når det uperfekte slår skår i fascinationen, kan vi rammes af flere spørgsmål.

Den kristne fortælling omhandler en ny begyndelse, der ligger i fremtiden, hvor Gud genskaber verden. Fortællingen omhandler også en beretning om et lille barn, der rummede hele guddomsfylden. En dag for to tusind år siden blev skaberen i det barn selv en del af det skabte. Og barnet fik navnet Jesus, der betyder ‘Herren Frelser’.

Glædelig jul!

Find det lige her:

Til Tro #6 2014 – Skabelse