Næste nummer af Til Tro er aflyst

På grund af coronavirus og udskiftning i medarbejderstaben er næste nummer af Til Tro desværre aflyst.

Næste nummer af Til Tro er aflyst

I starten af juni skulle der være landet et nyt nummer af Til Tro i postkasser rundt omkring i hele Danmark. Vi havde set frem til igen at præsentere jer for en lang perlerække af spændende artikler og nyheder om KFS, derfor er det også med stor ærgrelse, at vi har måttet tage den tunge beslutning at aflyse udgivelsen af bladet i denne omgang.

Det sker blandt andet som en konsekvens af de begrænsninger i forhold til fysiske møder, som den verserende coronavirus har medført i løbet af foråret. At lave et blad som Til Tro er et samarbejde imellem både skribenter, layoutere og ikke mindst redaktionsgruppen, der alle lægger enormt mange kræfter i, at I får et inspirerende og flot magasin i hænderne. Selvom vi i disse dage er kommet langt i forhold til at kommunikere online, så har vi vurderet, at det i dette tilfælde ikke er tilstrækkeligt, hvis vi skal levere et magasin af den kvalitet, som vi gerne vil.

I samme periode har vi i KFS derudover også stået uden en kommunikationsmedarbejder, som under normale omstændigheder varetager rollen som redaktionssekretær og koordinerende bindeled mellem de forskellige grene i Til Tro arbejdet.

På baggrund af disse faktorer, har vi desværre set os nødsaget til at aflyse det kommende nummer af Til Tro.

Vi er dog allerede nu i fuld gang med at lave det næste nummer af Til Tro, som vi glæder os til at sende ud til jer i slutningen af september.