Stilling - forstander

KFS søger forstander til LTC

Er du den nye LTC-forstander fra 1. august 2020? Her kan du læse om stillingen, der har ansøgningsfrist den 29. maj.

Brænder du for, at unge udvikler sig som mennesker, som kristne og som ledere? Vil du varetage det ledelsesmæssige, teologiske og pædagogiske ansvar for KFS’ Ledertræningscenter? Fra 1. august 2020 søger KFS en forstander for LTC med bopælspligt i forstanderboligen i Ødsted. Stillingen er en fuldtidsstilling for en femårig periode med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave er at varetage ledelsen og udviklingen af LTC både teologisk og pædagogisk. Samtidig indgår du i ledelsen af KFS med plads i KFS’ bestyrelse og i KFS’ daglige ledelse (sammen med generalsekretær og sekretariatsleder). Du har det overordnede ansvar for rekruttering, ledelse og udvikling af LTC’s medarbejdere, og sammen med dem skal du videreføre LTC som en attraktiv lederuddannelse for kristne studenter. Du kommer til at tage del i undervisning, teamplanlægning og vejledningssamtaler og er ansvarlig for at skabe den struktur af møder og udvalg, som tjener til at udvikle LTC og dets elever. Som LTC’s ansigt udadtil har vi en forventning om, at du virker som forkynder og underviser i KFS’ sammenhænge og også gerne i andre sammenhænge.

Din profil
Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab. Desuden forestiller vi os, at du er uddannet teolog, cand.mag., lærer eller har anden relevant, videregående uddannelse evt. suppleret med et bibelskoleophold. Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, administrator, forkynder, underviser, åndelig dømmekraft. Kompetencer og erfaring inden for undervisning, evangelisation, kommunikation og teamledelse vil også blive vægtlagt.

KFS’ profil
KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder
Vi tilbyder en mellemlederstilling med stor grad af selvstændighed. En tjeneste i samspil med LTC’s øvrige medarbejdere og først og fremmest målrettet LTC’s elever. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS’ godt 20 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS’s lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til generalsekretæren. Arbejdsstedet er KFS’ Ledertræningscenter. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 42 40 56 40 eller e-mail: christian@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 29. maj 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 23 2020

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Christian Rasmussen: christian@kfs.dk.