Plads til samtale

Lars tog springet og inviterede sin ven til selv at undersøge, hvem Jesus er.

Plads til samtale

 

Lars Breum læser på CBS i København og har taget første skridt til en Uncover-gruppe med en studiekammerat. Her kan du læse, hvordan det er gået for sig:

Hvordan startede du en Uncover-gruppe? 

Jeg har haft fornøjelsen af at afprøve Uncover med en international studerende. Det har været super interessant. Vi startede med det efter STORY i København, som er en eventuge med undervisning og foredrag om Guds historie og menneskers historie. Her var der, særligt den sidste aften, god plads til at stille spørgsmål, og samtidig fik deltagerne en stærk opfordring til at undersøge Bibelen selv. Den udfordring var min ven klar på, så vi aftalte, at vi kunne læse Uncover sammen. Vi har nu haft ét studie, flere er i støbeskeen.

Hvad har det gjort ved jeres relation?

Det har gjort, at der er blevet skabt et rum, hvor der er plads til at tage den mere direkte samtale om, hvem Jesus egentlig er, og hvad der står i Bibelen om ham. På den måde har Uncover-studiet altså åbnet en dør til et sted, hvor vi har aftalt, at der er plads til at snakke om, hvad vi tror på.

Hvad er dit råd til andre, som også gerne vil starte en Uncover-gruppe? 

Jeg vil opfordre alle til at udfordre deres venner til at forholde sig til Jesus – det er det, Uncover kan hjælpe med. Man bliver nødt til at forholde sig til Jesus, til kildematerialet om ham, når man har et Uncover-studie. Det gode er, at man ikke skal præstere noget, man skal bare følge hæftet og læse teksten. Det er super godt lavet! Derfor vil jeg opfordre til at springe ud i det. Når der er en ”åbning”, så tænk på at invitere til at undersøge sagen selv. De fleste mennesker er enige om, at Jesus har en central plads i verdenshistorien. Derfor er det faktisk også meget naturligt at sætte sig ind i, hvad han stod for, og hvem han selv sagde, han var. Min opfordring er altså at tage udgangspunkt i, hvem Jesus er, når du inviterer til et Uncover-studie.