KFS’ årlige generalforsamling udskydes

På baggrund af de udmeldinger og restriktioner, der for nuværende er kommet fra myndighederne, udskydes KFS' årlige generalforsamling på ubestemt tid. En ny dato og tidspunktet for generalforsamlingen vil blive meldt ud senest 8 uger før afholdelse.

KFS’ årlige generalforsamling udskydes

Som det blev annonceret i den seneste udgave af Til Tro, var det intentionen at afholde KFS’ årlige generalforsamling palmesøndag d. 28. marts 2021. På baggrund af de udmeldinger og restriktioner, der for nuværende er kommet fra myndighederne, er der dog truffet beslutning om i første omgang at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid.

Fra KFS’ side havde vi set frem til at kunne byde velkommen til en generalforsamling i påskehåbets skær og sammen se tilbage på det år, der er gået, og beslutte retningen for det arbejde, der lægger foran. I skrivende stund ligger det dog ikke i kortene, at samfundet åbnes op i en grad, der giver mulighed for at gennemføre generalforsamlingen den pågældende dato.

Der er indtil videre ikke fastsat en ny dato for den årlige generalforsamling i KFS, da det vurderes, at det i øjeblikket ikke er muligt at sige noget fornuftigt om, hvornår samfundet igen åbnes tilstrækkeligt op til, at denne kan gennemføres på en både sikker og frugtbar måde, hvor alle med interesse har mulighed for at være med.

Ny dato meldes ud senest 8 uger før

Vi glæder os meget til at kunne byde velkommen til KFS’ generalforsamling, når den tid kommer. Datoen og de nærmere omstændigheder vil blive meldt ud senest 8 uger før afholdelse. Det vil ske både på KFS’ hjemmeside; www.kfs.dk og via mail til KFS’ medlemmer.

Her vil proceduren og frister i forhold til at indsende forslag til kandidater til bestyrelsen og forslag til drøftelse på generalforsamlingen også fremgå.