Daniel takker af i Roskilde – men RUC-KFS fortsætter!

Efter 2,5 år i spidsen for KFS’ satsning på Roskilde Universitet takker Daniel Solgaard af som studentermedarbejder. Han fortæller her lidt om den tid og ikke mindst det bønnesvar, det er, at der nu er en etableret KFS-gruppe på RUC, som KFS’ studentersekretær i Østdanmark, Lars Boje Sønderby Jensen, fortsætter vandringen med.

Daniel takker af i Roskilde – men RUC-KFS fortsætter!

For tre år siden blev det konstateret i KFS, at Roskilde Universitet (RUC) med sine omkring 8.000 studerende udgjorde en blind plet på KFS-kortet, og det blev lagt os på sinde, at der nu skulle handles på det. Derfor vakte det også stor glæde at kunne ansætte Daniel Solgaard, der læser en bachelor i teologi på Dansk Bibelinstitut, som studentermedarbejder med en eneste opgave: find ud af, om og hvordan der kan startes et KFS-arbejde på RUC.

En opgave, der både har krævet en usædvanlig mængde pionerånd, tålmodighed og en fast tillid til, at Gud vil svare den bøn, der blev bedt på og for RUC. Og bønnesvar har der været mange af, fortæller Daniel, der i løbet af tiden blandt andet har fået lov til at se RUC-KFS vokse frem:

Vi har det meste af tiden mødtes ca. 2-5 personer en gang om ugen til bibellæsning, bøn og hygge, så det er ikke fordi, vi har set en stor vækkelse på RUC, eller at der er kommet store folkemængder til KFS-arrangementerne, men de små møder med få mennesker har været opbyggende og trosstyrkende for mig, og det tror jeg heldigvis har været gensidigt.

Der har været mange bønnesvar undervejs, og der er forhåbentlig mange flere i vente for RUC-KFS. Det har hele tiden været et lille og skrøbeligt arbejde, hvilket også har gjort behovet for bøn tydeligt og nærværende og bønnesvarene desto mere opløftende. Flere af dem, der er kommet jævnligt til bibelstudie, har på eget initiativ taget kontakt til gruppen eller er simpelthen bare dukket op, hvilket har oplevedes som et meget konkret bønnesvar på bønnen om, at Gud ville sende mennesker til os.”

Den vigtige balance mellem frimodighed og forsigtighed

Tilbage i 2019 havde KFS ikke på forhånd kontakt med nogen studerende på RUC, og derfor lød arbejdsbeskrivelsen for Daniel også noget i retningen af; ’tag ud på RUC og sæt Jesus på kortet’. Et stykke pionerarbejde, der både har været udfordrende, lærerigt og opløftende at være en del af:

Især i starten var der en del usikkerhed omkring, hvad jeg skulle lave, hvem jeg skulle snakke med og sådan noget. Jeg deltog blandt andet i skolens kor, var med til brætspilsaften og stillede nogle gange en KFS-stand op i kantinen. Alle disse steder mødte jeg mange mennesker, som ikke ønskede at være med i en bibelstudiegruppe, men som jeg alligevel fik gode snakke om tro og kristendom med.

I disse situationer lærte jeg blandt andet, hvor let, men hæmmende, det kan være at lade sig styre af frygt eller usikkerhed. Men jeg tror også frygten eller usikkerheden kan være med til at sætte en dæmper på tåbelige eller unødigt stødende og provokerende måder at gøre tingene på. Balancen mellem frimodighed og forsigtighed, synes jeg stadig, er svær at finde, men jeg oplever alligevel at have gjort mig nogle erfaringer på RUC, som jeg forhåbentligt kan bruge videre frem også.

Pionerarbejdet og de mange alternative måder at komme i kontakt med de studerende på RUC førte dog også til nye og spændende samarbejder for KFS-RUC, hvor Daniel blandt andet fandt en god samarbejdspartner i nogle af de lokale kirker i byen:

Udover de mange gode stunder med bibelstudie, som de sidste år har budt på, husker jeg også tilbage på nogle opløftende gospelworkshops, som en lokal gospelkorleder, Nina Leinum Nørgaard, ledte os igennem. Det var fedt at arbejde sammen med hende og flere andre fra ”Kirke på Vej” i Roskilde, som hun er en del af. Blandt andet var der et ældre ægtepar, som bad for mig og for gruppen og kom på besøg et par gange. Det var skønt!

KFS-arbejdet fortsætter – og det må forbønnen også gerne!

Efter 2,5 år er det med årsskiftet blevet tid til at sige farvel til KFS for denne gang for Daniel, der skal på udveksling i Israel det næste halve år. Han forlader RUC og KFS med en stor taknemmelighed over den forbøn, der har båret arbejdet, fortæller han, og giver samtidig en opfordring videre til RUC-KFS:

Arbejdet med at starte RUC-KFS har været berigende, spændende og udfordrende at være med til, og jeg står tilbage med en stor taknemlighed for det, jeg har fået lov til at være en del af.

Jeg vil gerne sige en stor tak til jer, der har støttet både økonomisk og med forbøn for mig og KFS-arbejdet på RUC. Det sætter jeg stor pris på og håber fortsat, at nogen af jer vil bede for RUC og KFS-gruppen der.

Mit håb og min bøn for RUC-KFS fremover er, at bønnen og bibelstudiet fortsat må være centralt, at Gud forsat vil sende flere til gruppen, og at opgaverne og lederskabet må finde en god fordeling i gruppen med den nye konstellation, de har fundet.”

For KFS’ generalsekretær, Christian Rasmussen, har Daniels arbejde de sidste 2,5 års på RUC også været til stor glæde og inspiration:

Det var ikke nogen nem opgave, vi stillede Daniel overfor, men han har taget mange initiativer for, at der skulle ske noget. Stillet sig ud med en stand, kontaktet kristne forskere på stedet, hængt invitationer til bibelstudie op, lavet gospelkor, sat lunch bar op og hele tiden søgt at give vores vision om at kende Jesus og gøre Jesus kendt et udtryk på RUC.

Det har været en fornøjelse at følge og bevidne, hvordan det arbejde også blev velsignet med bønnesvar. Før jul fik jeg lov til at være med til hans sidste bibelstudie på RUC, og det var stærkt opmuntrende at høre, hvad den gruppe har betydet for studerende gennem de sidste 2,5 år.

RUC-KFS mødes fortsat cirka en gang om ugen og kan kontaktes gennem enten deres facebookside eller ved at skrive en mail til KFS’ studentersekretær i Østdanmark, Lars Boje Sønderby Jensen, der fremadrettet også vil have til opgave at understøtte og besøge KFS’ arbejdet der. Han kan kontaktes på larsboje@kfs.dk.