Sekretariatsmedarbejder (barselsvikariat)

KFS søger sekretariatsmedarbejder (barselsvikariat)

KFS søger fra 24. september 2018 en barselsvikar til vores sekretariat, der brænder for at servicere og stille gode ressourcer til rådighed for gymnasieelever og videregående studerende i Danmark, så de kommer til at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Stillingen er en fuldtidsstilling for en periode på forventeligt 13 måneder fra 24. september 2018 til 1. november 2019. Første uge er oplæringsuge med overlap med sekretariatsmedarbejderen, der skal på barsel.

Arbejdsopgaver

Vi forestiller os, at du kan byde ind på forskellige administrative opgaver, som udgør en af kerneopgaverne for KFS’ sekretariat. Det er opgaver som administration af databaser, bogsalg til elever på LTC og indhentning af annoncer til Til Tro. En vægtig del af stillingen handler om planlægning og deltagelse i KFS’ landslejre Påskelejr og Discipeltræf. Du bliver en del af komiteen og kommer til at sparre med og følge op på de frivilliges ideer. Skriftlig og mundtlig kommunikation er også en naturlig del af arbejdet med at servicere givere og medlemmer via telefon og mailhenvendelser.

KFS’ profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis vision er at se studerende, som er grebet af Bibelen og derigennem bliver opmuntret til at engagere sig i studieverdenen. Derfor tilskynder vi studerende på gymnasiale og videregående uddannelser til at samles om Bibelen på deres studiesteder for at lære Jesus bedre at kende. Og vi udruster dem til at samles med deres medstuderende til bibellæsning, til dialog om den kristne tro eller i et tværkulturelt fællesskab.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en arbejdsplads i en medlemsstyret studenterorganisation med ca. 18 ansatte. Daglig arbejdsplads på KFS’ sekretariat i Ødsted (mellem Vejle og Egtved). Deltagelse i sekretariatsteamet på fire.

Stillingen aflønnes efter KFS’s lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatslederen.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretariatsleder Lars Bjerregaard, tlf. 35 43 82 82, lok. 5, mobil 25 21 88 66, e-mail: lars@kfs.dk. Træffes bedst i ugerne 26, 31-33.

Ansøgningsfrist: 16. august 2018

Samtaler: 22. august 2018

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til sekretariatsleder Lars Bjerregaard, e-mail: lars@kfs.dk