Sekretariatsleder 2019

KFS søger sekretariatsleder

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at skabe rammerne for, at det kan ske?

KFS søger ny leder af vores sekretariat i Ødsted til ansættelse 15. maj 2019. Stillingen er en fuldtidsstilling for en femårig periode med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave er at være leder for KFS’ sekretariat, der betjener studerende og ansatte med ressourcer i KFS’ mission om at kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt studerende. Du er en del af KFS’ daglige ledelse sammen med generalsekretæren og LTC’s forstander. Du har det økonomiske og organisatoriske overblik i KFS. Du er ansvarlig for KFS’ engagement i Dansk Ungdoms Fællesråd. Du har ledelsesansvaret for planlægning og afvikling af Discipeltræf og Påskelejr.

Din profil

Du er luthersk kristen og del af et menighedsfælleskab. Du har relevant uddannelse. Du har talent for at organisere og inspirere ansatte og frivillige. Du kan lede dig selv og dit team målrettet og strategisk. Du har flair for administration og ser værdien i, at KFS’ maskinrum et velsmurt og velkørende. Du tænker visionært om økonomi. Kreativitet og ordentlighed går hånd i hånd hos dig.

KFS’ profil

KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder

Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS’ ca. 20 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS’ lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til generalsekretæren. Dagligt arbejdssted er sekretariatet i Ødsted. Der må i mindre grad påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 35 43 82 82, lok. 2, mobil 42 40 56 40 eller e-mail: christian@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 18. januar 2019

Ansættelsessamtaler afholdes d. 23. januar 2019

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Christian Rasmussen: christian@kfs.dk.