KFS i en coronatid

Ressourcer til jeres KFS

KFS i en coronatid

Vi oplever i denne tid flere begrænsninger i, hvordan vi kan mødes og have fællesskab sammen. Det er den virkelighed, coronapandemien byder os. Restriktionerne ser forskellige ud på jeres gymnasier, men visse steder betyder det, at I skal nytænke, hvad KFS er, når I ikke længere kan mødes i jeres gruppe. Uanset hvordan restriktionerne ser ud på dit gymnasium, så håber vi, at nogle af disse ideer kan være en inspiration for dig og/eller din gruppe til at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Også i en coronatid.

Kende Jesus – Gøre Jesus kendt

Det er visionen for KFS, og den er stadig dybt aktuel og relevant. Der er mange, unge som gamle, der stiller sig selv store spørgsmål i denne tid, fordi vi kommer i kontakt med menneskets skrøbelighed, ensomheden og livets uforudsigelighed. En kontakt, de fleste af os ikke er vant til, og som gør, at mange også stiller spørgsmål til livet som menneske og vores eksistens.

Derfor giver det stadig mening at have KFS, og at vi møder vores klassekammerater midt i det, de er fyldt af. Fordi dine klassekammerater har brug for håb. Fordi de har brug for relationer. Fordi de har brug for at lære Jesus at kende.

I KFS tror vi på, at vi kan lære ’at kende Jesus’ i Bibelen, i kirken, i det kristne fællesskab, men vi tror også på, at vi ser nye horisonter af Gudsriget og af, hvem Jesus er, når vi deler de gode nyheder med andre, og når vi gør noget godt mod andre. Derfor hedder visionen ikke bare ’at kende Jesus’ men også ’at gøre Jesus kendt’.

Her kommer en række forslag til, hvordan KFS kan se ud, også selvom jeres gruppe ikke kan mødes som normalt på grund af corona.

 

Du/I kan altid bede. Enten i mindre grupper eller hver for sig.

 • Bedekrukke: Hvis I kan få lov af gymnasiet, så kan I stille en krukke op, hvor folk kan smide et bedeemne. Så kan I enten samles eller fordele bedeemnerne imellem jer, og på den måde konkret bede for det, de andre elever gerne vil have forbøn for.

Inspiration: I kan læse en artikel her som inspiration, hvor Mirjam og Joan fra Hjørring Gymnasium fortæller om deres erfaringer med konceptet.

 • Lectio-bønnen: Man kan gå i gang med at bede for alle elever og ansatte på skolen ved at gå igennem listen af navne på Lectio.

Inspiration: På Skt. Annæ Gymnasium har KFS-gruppen bedt for alle på skolen med navns nævnelse ved at bruge Lectio.

 

En Uncovergruppe er en lille samling af mennesker, der nysgerrigt læser et af evangelierne sammen. Det er en mulighed for dig til at invitere nogle af dine venner til at læse i Bibelen sammen og sammen udforske, hvad Bibelen har at sige os i dag i 2020. Det er ikke tanken, at du skal sidde og udlægge hele teksten eller være en ekspert på Bibelen, men det er en måde, hvor du nysgerrigt kan undersøge Bibelen sammen med nogle andre. Måske kan det også udvide din egen forståelse af Bibelens tekster.

Uncovermaterialet guider dig igennem, så du skal ikke opfinde den dybe tallerken her. Du skal bare invitere dine venner og være nysgerrig.

Inspiration: https://uncover.kfs.dk/index.html (Markusevangeliet)

Inspiration: Generelt om Uncover – https://kfs.dk/ressource/uncover/

 

 • Facebookgruppen: Del små refleksioner, bibelvers eller bedeemner med hinanden. Hvis de andre i gruppen er med på det, så kan man ‘tagge’ den næste, der ’skal’ dele.
 • Lav små videoandagter: Optag en video, hvor man holder en kort andagt og måske deler et refleksionsspørgsmål, som man kan tænke videre over. Del den i jeres KFS på en facebookgruppe eller en messengertråd.

Inspiration: KFS-sekretærerne kommer løbende til at udgive små videoandagter, som I er meget velkomne til at bruge. I kan finde dem her.

 • Selvstudieandagt: Det er en måde at få et åndeligt dryp i hverdagen, hvis man ikke har mulighed for at mødes. Det kan også være, at man skal dele sin gruppe op, så man mødes 2-3 personer og holder en andagt sammen.

Inspiration: KFS-gruppen på Vestjysk Gymnasium i Tarm har oplevet, at de ikke alle måtte mødes i deres gruppe, derfor begyndte de at dele en bibeltekst og nogle spørgsmål, hvilket betød, at selv hvis man ikke havde mulighed for at komme, så havde man stadig mulighed for at holde en lille selvstudieandagt.

Inspiration: Brug hæftet Frokostpause. Du kan enten finde det som PDF i bunden af denne side eller bestille dem gratis hos din KFS-sekretær.

 • Brug din KFS-sekretær: Din KFS-sekretær vil gerne hjælpe med at få lavet små selvstudie andagter eller videoandagter. Så hiv fat i dem!
 • Diskuter en video: Find en kort video om et kristent emne og drøft det i gruppen. Afslut med at bede.

Inspiration: https://foclonline.org/topics er en glimrende ressource til at finde korte informative kristne videoer. Videoerne er emneinddelt og tager hver især udgangspunkt i et specifikt spørgsmål. Gå på opdagelse i dem, og se om I kan finde noget, der interesserer jer.

 

I en coronavenlig version uden middag. I kan invitere klassen på indpakkede snacks til en eksistentiel snak om, hvad coronakrisen har lært os om livet. I kan finde en generel introduktion til konceptet her.

Spørgsmål man kan stille:

 • Hvordan vil du sige, at coronakrisen har påvirket dig?
 • Hvordan oplever du det at være mere isoleret og socialt afskåret fra andre mennesker?
 • Hvad tror du, det gør ved mennesker, når vi lever mere isoleret?
 • Har du lært noget om dig selv under coronakrisen?
 • Hvad tænker du, coronakrisen kan lære os om, hvad det vil sige at være menneske?
 • Hvad, vil du sige, giver et menneskeliv værdi og mening?
 • Hvis der findes en Gud, hvad vil du så sige til ham?

 

Inviter til udendørsaktiviteter (selvfølgelig i overensstemmelse med retningslinjerne for forsamlinger)

 

Laget i Norge (svarer til KFS i Norge) har fundet på det mest geniale – Godhedsuge. Tanken er at gøre godt mod sine klassekammerater og medstuderende. Som kristne har vi modtaget Guds kærlighed, og vi har derfor muligheden for at give den kærlighed videre til mennesker omkring os. Det er en måde at udvise godhed på, hvor det ikke forbliver tanker og ord, men at det bliver en godhed, som er praktisk, og som mennesker omkring os kan erfare. At udvise godhed og næstekærlighed som kristne er en måde, vi kan efterfølge det eksempel, Jesus viste os. Lad os inspirere af Norge og lad os begynde at udvise godhed og generøsitet, for godhedens egen skyld.

Alle mennesker kan udvise godhed, og derfor kan det også være en mulighed for at invitere nogle af dine klassekammerater, der ikke kommer i KFS, med til at gøre godt mod andre.

Find gode ideer her: https://godhetsuka.no/ideer

Se mere på instagram: #Godhetsuka

 

Liste over mulige godhedsaktiviteter:

 • Bag kage til din klasse
 • Skriv små sedler med opmuntrende ord, der hænger rundt omkring på skolen
 • ”P-bøden” der ønsker dig en god dag. Den kan printes på gult papir, så det ligner en ‘p-bøde’. I kan finde den som PDF i bunden af denne artikel.
 • Video, hvor de laver dem: https://www.youtube.com/watch?v=q9fKo8y1G5U&feature=emb_logo
 • Del slik/slikkepinde ud med en hilsen: ”Ha’ en dejlig dag!” eller ”Du er god”
 • Julehjælp: En måde at hjælpe familier og børn med begrænsede ressource – se mere her.