Tip: Bibellæsning for KFS-grupper

Her er en enkel skabelon til, hvordan I kan læse i Bibelen sammen i jeres KFS-gruppe.

Tip: Bibellæsning for KFS-grupper

TRIN 1: TEKSTLÆSNING

  • Del teksten ud til alle i printet version (eller lad alle finde den på ”www.bibelen.dk”)
  • Start evt. med at bede, f.eks.: ”Gud, tak fordi du har givet os Bibelen. Hjælp os til at se mere af, hvem du er.”
  • Læs teksten – og skiftes evt. til at læse højt. (Læs en kort passage (mindre end et kapitel) hver gang, men læs evt. en tekst fortløbende, så I hver gang læser videre derfra, hvor kom til)

TRIN 2: STILLETID OG DELETID

  • Brug ca. 3 minutter på at tænke over teksten i stilhed
  • Tænk over: Hvad falder du over i teksten? Det kan både være noget, du synes er fedt, noget du ikke forstår, noget, der viser dig noget om, hvem Gud er, eller noget der taler ind i din livssituation…
  • Del med hinanden: Tag en runde, hvor I på skift fortæller én ting, I er faldet over. Kommenter ikke hinandens bidrag.

TRIN 3: BØN UD FRA TEKSTEN

  • Er der noget i teksten, der kan bruges som en bøn?
  • Udfordrer teksten jer til at bede eller takke for noget?
  • Slut af med at bede for disse ting

 

Hvorfor bede sammen?
Kristne tror på, at Gud eksisterer, og at han elsker os. Hvis det er sandt, så er det ret naturligt at ville kommunikere med ham. I Bibelen opfordrer Gud os faktisk til at bede.  Altså ved at tænke en bøn, eller ved at formulere nogle ord rettet mod ham. Ligesom når vi snakker med en person, vi kan se.

Hvorfor læse i Bibelen?
Kristne er overbeviste om, at Bibelen er den vigtigste måde, Gud kommunikerer med os på. Hvis det er sandt, så kan vi lære rigtig meget ved at læse i den. Men Bibelen er også skrevet for alt imellem 2000 og 4000 år siden – i en helt anden historisk situation og kultur. Så den kan indimellem være svær at forstå for os i dag. Derfor kan det være godt at læse den sammen med andre, og måske derefter stille spørgsmål sammen til en der har arbejdet med den i længere tid.