Oplæg: Skuffelser og håb

Livet kan være fuld af øjeblikke med skuffelser og øjeblikke med håb. Læs et oplæg om en modløs profet, der bliver mødt med håb fra Gud.

Oplæg: Skuffelser og håb

Af Jens Jørgen Jensen, tidl. kommunikationsmedarbejder

”Herren sagde til Samuel: ”Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag af sted; jeg sender dig til bethlehemitten Isaj, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge.”

– Første Samuelsbog kapitel 16, vers 1

  1. Læs verset højt et par gange med kort stilhed mellem hver læsning. Tænk imens over, hvad denne tekst siger til dig, hvis noget. Om forventninger. Om modvilje. Om håb.

Herren – dvs. Gud – lyder næsten lidt utålmodig. ”Hvor længe skal du sidde der i passiv sorg, når jeg nu har besluttet, at det skal være sådan? Kom nu: Jeg har en ny opgave til dig.”

For at forstå sorgen, skal vi forstå, hvad Saul betød for Samuel. Samuel havde stået for at indsætte den allerførste konge i Israel, Saul. Hele folket var helt vilde med Saul, da han blev indsat. Jeg tror også, Samuel var rigtig godt tilfreds. Det var Gud, der havde udvalgt Saul, men han havde gjort det gennem Samuel.

Der var store forventninger til Saul som konge. I starten gik det også rigtig godt. Men på et tidspunkt handler Saul imod, hvad Gud beder ham om. Gud fortryder derfor, at han gjorde Saul til konge, og det fortæller han Samuel. Der står, at ”Samuel blev vred, og han råbte hele natten til Herren.” Hele natten…!! Så man kan vist roligt sige at Samuel havde følelser i Sauls kongedømme.

I verset lige inden det vi har læst, står der, at Samuel til sin dødsdag ikke så Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul.

Samuels forventninger til Saul var blevet til en skuffelse, der gjorde, at han gav op og blev handlingslammet.

  1. Snak om, hvordan skuffende oplevelser, kan få dig til at give op og gøre dig handlingslammet?
  2. Hvordan kan skuffelser give en modvilje over for Gud?

Selvom Gud næsten lyder utålmodig, er der dog noget andet, som ligger Gud på sinde over for Samuel. Nemlig håbet for fremtiden. Gud sagde ikke, at Samuel ikke måtte sørge, men han ønskede at hjælpe Samuel videre.

Sorgen og skuffelsen fik Samuel til at se tilbage på det, der var sket, men Gud havde nye planer for Samuel – og for Israel. Selvom Israels konge havde valgt at gå imod Guds vilje, gav Gud ikke op. Selvom Samuel gav op, opgav Gud ikke Samuel. Tværtimod ville han nu bruge Samuel til at vælge den største konge i Israels historie, nemlig David.

  1. Hvad gør det ved dit gudsbillede at læse denne beretning?
  2. Hvad betyder det for din frimodighed, at Gud ikke giver op, selvom du har oplevet at blive skuffet?
  3. Er der nogle skuffelser, der afholder dig fra at handle i nogen situationer?