Oplæg: Kend din medstuderende

Som kristen føler man nogle gange, man har svar på en masse spørgsmål ingen stiller. Læs Daniel Hougaards oplæg om at kende sine medstuderendes spørgsmål.

Oplæg: Kend din medstuderende

Af Daniel Hougaard, tidl. KFS-sekretær i Aarhus

”Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer!

– Apostlenes Gerninger kapitel 17, vers 22-23

I 1910’erne rejste den norske missionær, Karl Ludwig Reichelt, rundt til buddhistiske munkeklostre i Kina. Han følte en stor nød for, at de buddhistiske munke også skulle lære Jesus at kende. Men han opdagede dog hurtigt, at han havde meget svært ved at kommunikere evangeliet til disse munke. Den kulturelle og religiøse kløft var simpelthen for stor.

Han opdagede, at hvis han skulle kunne kommunikere evangeliets indhold, og de skulle kunne fange evangeliets skønhed, måtte han kende dem og deres verden dybere.

På hans rejser rundt i klostrene søgte han derfor at trænge ind og forstå buddhismen og de buddhistiske ritualer indefra. Reichelt var dybt optaget af at finde ud af hvilke grundlæggende spørgsmål, der lagde grunden til munkenes religiøse søgen. Han søgte at finde, hvilke spørgsmål disse munke havde, som evangeliet kunne svare på.

Reichelt var i sin tilgang til de buddhistiske munke inspireret af teksten ovenfor. Paulus taler til Athenerne på Areopagos. I alteret ”til en ukendt Gud” finder han et spørgsmål i deres gudsdyrkelse, hvorudfra han kan forkynde evangeliet for dem.

Paulus og Reichelt brugte begge tid på at lytte sig ind på de spørgsmål, der fyldte i dem, som de gerne vil forkynde evangeliet til. Disse spørgsmål blev deres udgangspunkt til at kommunikere evangeliet ind i en fremmed kultur!

Dette udfordrer mig til at overveje, om jeg rent faktisk kender de spørgsmål, der fylder en ganske almindelig sekulariseret dansker. Hvis jeg ønsker, at de skal forstå, at Jesus er svaret på deres dybeste længsel, så må jeg vel kende den længsel?

PRØV AT TALE MED HINANDEN:

…om I rent faktisk kender de spørgsmål, som jeres medstuderende søger svaret på?

…om I rent faktisk ved, hvad jeres medstuderende længes efter?

…om I rent faktisk bruger nok tid sammen med jeres medstuderende til at kunne lytte ind til deres spørgsmål og længsler?