Oplæg: Hvad er kærlighed?

Kærlighed kan hurtigt blive et stort og ukonkret begreb. Brug dette oplæg til at tage en snak i KFS-gruppen, om hvad kærlighed egentligt er.

Oplæg: Hvad er kærlighed?

Af Stefan Schmidt Christensen, tidl. sekretær i Syddanmark

“The Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us.”

– C.S. Lewis

  1. Brug to minutter til at tænke over spørgsmålene: Hvad er ægte kærlighed? Hvordan hænger jeres forståelse sammen med citatet af C.S. Lewis? Tag derefter en runde i gruppen og del jeres tanker om spørgsmålene.

Spørger man danskerne om, hvad kristen tro går ud på, vil jeg mene, at rigtig mange vil nævne det dobbelte kærlighedsbud om, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele dit sind og med hele din forstand, og du skal elske din næste som dig selv – eventuelt tilføje, at det at være kristen handler om at leve efter disse regler. Hvis vi fortsatte med at spørge om, hvad de synes om disse regler, så har jeg en fornemmelse af, at rigtig mange ser disse regler som smukke, skønne, ja, nærmest romantiske. Jeg tror også, at nogle tænker om kristne, at de er ret naive, hvis de tænker om sig selv, at det er muligt at leve op til reglerne.

Hvis vi nu fortsætter tankeeksperimentet og udfordrer til at forklare, hvad det indebærer at elske sin næste som sig selv, vil vi i forklaringen måske særligt bemærke ord som tolerance, hjælpsomhed og tilsidesættelse af egne behov. I mine ører lyder det egentlig også meget fint. Det handler vel om, at jeg viser andre, at der også er plads til dem, ligeså vel som der er plads til mig. På den anden side så bliver ordene også lidt hule. Der står jo elske og ikke bare holde ud. Det at elske bliver på en eller anden måde noget, jeg kan gøre, når det er bekvemt for mig og gerne til fordel for mig.

Helt ærligt, så kan jeg sagtens følge tankerne. Når jeg kigger på mig selv, så bliver budene nemt for uoverstigelige for mig, som er kristen. Jeg kan i hvert fald ikke leve op til at elske på den måde, og jeg har en fornemmelse, der siger mig, at andre kan se, hvor hult det er på mig. Så jeg har vel to
muligheder: at lukke øjnene og blive set på som en naiv kristen eller omskrive det, så det kommer ned på et menneskeligt niveau, hvor det hele er lidt mere bekvemt – eller hvad?

Måske skal vi begynde et andet sted? Det handler vel dybest set om en længsel inden i mig efter godhed og moralsk renhed i verden. Det er ret tydeligt for mig, at ikke alt er som det burde være. Jeg ønsker vel inderst inde retfærdighed, rimelighed og godhed. Det kunne være fedt, hvis jeg selv beherskede disse egenskaber, men det gør jeg langt hen af vejen ikke.

Derimod er det egenskaber, som Bibelens Gud behersker. Gud elsker på trods af min evne til at kunne leve op til hans lov. Hvis vi ser lidt nærmere på budene, så begynder de med: ”Jeg er Herren din Gud”. Det vil sige, at før loven har jeg allerede fået Guds kærlighed givet. Hvordan kan det hænge sammen? Har Gud bare sagt pyt? Kan vi bare hoppe over de retfærdige bud og opgive at elske andre? Hvor er kærligheden i det? Jeg tror, vi kan finde kærligheden og retfærdigheden sammen ved korset. Der mødtes de to, fordi der døde Gud for mig og gjorde rent bord for mig. Han betalte selv. Hvad er ægte kærlighed?

  • Hvis det at være kristen ikke handler om at overholde budene, hvad betyder budene så? Hvad vil det så sige at være kristen?
  • Bed om, at I må forstå lidt af, hvad kærlighed er. Bed om, at I må have kærlighed til hinanden.
  • Tak Gud, fordi han har skabt dig som du er. Tak Gud for din skole og dem, du går i skole med.