Oplæg: Ak Gud, jeg er for ung

Det kan være svært at tale om tro med kammeraterne. Få inspiration i KFS-gruppen af Jan Pahus Nissens oplæg om at tjene Gud med frimodighed.

Oplæg: Ak Gud, jeg er for ung

Af Jan Pahus Nissen, KFS-sekretær i Nord, jan@kfs.dk

Herrens ord kom til mig: ”Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet for folkene.” Jeg svarede: ”Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!”

– Jeremias’ Bog kapitel 1, vers 4-6

Gud havde en ganske særlig opgave til Jeremias – han skulle være profet: Forkynde Guds ord midt iblandt et folk, som havde vendt Ham ryggen. Det er på mange måder, den samme opgave, som Gud giver kristne i dag: Guds ord skal stadig forkyndes!

Jeremias mistede modet: ”Jeg er for ung, Gud! Jeg kan ikke finde ud af at formulere mig – det bliver altid noget mudder, når jeg prøver at sige noget.” Jeremias blev bange for, at han ikke var mand nok til opgaven. Han blev usikker på sig selv. Måske frygtede han også, hvordan folk ville reagere; eller at han ikke var klog nok eller skarp nok.

  1. Hvad kan få dig til at miste modet i forhold til at tale med venner eller studiekammerater om Jesus?

Guds svar til Jeremias er: ”Du skal ikke sige: Jeg er ung!” Ikke fordi Gud er ligeglad med Jeremias’ – eller vores – usikkerhed og frygt. Gud ’overruler’ os ikke bare. I stedet møder han Jeremias midt i usikkerheden og viser på mindst tre måder, hvorfor Jeremias ikke behøver være bange for opgaven.

Gud minder for det første om, at han har skabt Jeremias til at være præcis den, han er. ”Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig,” siger Gud. Der er ingen tilfældigheder, når Gud skaber. Han elsker os og ønsker at være sammen med os og bruge os, præcis som vi er!

 

I de efterfølgende vers forsikrer Gud for det andet Jeremias om, at opgaven ikke først og fremmest afhænger af Jeremias selv, men af Gud. Det er Gud, der sender ham. Det er Guds budskab. Det er Guds ansvar. Han vil gå med og lede på hvert eneste skridt.

 

Og for det tredje lover Gud Jeremias, at han aldrig skal være alene. ”Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig.” Universets skaber og konge, som er stærkere end nogen modstand, vi kan møde, og som er kærligheden selv, vil aldrig lade os i stikken. Heller ikke, selvom det engang imellem kan føles sådan. Han er med os alle dage, indtil verdens ende.

  1. Kan noget af dette være til opmuntring for dig? Hvad og hvordan?
  2. Bed om, at Guds ord, kærlighed og løfter må trænge ind og blive til opmuntring for jer!
  3. Bed for jeres studiested, venner og studiekammerater: at Guds kærlighed må være tydelig og sætte spor.