Proklama

Proklama: træningsforløb for universitetsevangelister

 

 

Proklama er Kristeligt Forbund for Studerendes træningsforløb i universitetsevangelisation. Formålet er at opøve kristne studerende i at formidle det kristne budskab forståeligt, relevant og tidssvarende i uddannelsesmiljøerne og svare på spørgsmål til og indvendinger mod kristendommen.

Proklama er for dig, der har erfaring med formidling, og som ønsker at afprøve dig selv i en ny rolle. Det er gratis og uforpligtende.

Forløbet er modelleret efter et klassisk masterclass-koncept, hvor alle deltagere fremstiller mindst et oplæg, fremfører det flere gange og bliver ’peer reviewed’ af de øvrige deltagere. Alle oplæg har de samme rammer, men disse udfyldes på vidt forskellige måder. Du bestemmer emnet ud fra det, du og dine medstuderende er optaget af i forhold til tro, gerne med udgangspunkt i din faglighed. Med denne model lægger vi fokus på at skærpe og forbedre hinandens oplæg, formidlingsevner, samt øve os i at svare på folks spørgsmål og indvendinger.

INDHOLD I FORLØBET

 • Vi indleder proklama-året med en intro- og inspirationsdag 7. september.
  • Indføring i universitetsevangelisation, grundlæggende apologetik og udvalgte emner.
  • Vejledning og ideudvikling til eget oplæg.
  • Praktisk øvelse i at holde oplæg.
  • Praktisk øvelse i Q/A om diverse kristne eller apologetiske emner.
 • 3 lørdagssamlinger ledt af Aarhus’ KFS-sekretær. Fokus på at afholde oplæg, øve Q/A, modtage konstruktiv kritik og vejledning, samt inspiration udefra.
 • Weekendtur med Proklama-holdet i foråret. (kost selvbetalt – logi betaler KFS for).

VIGTIGT

 • Proklama-forløbet varer fra september 2019 til maj 2020.
 • Forløbet er gratis og uforpligtende, hvilket betyder, at KFS ikke kræver, at du skal deltage som taler på et event efterfølgende, men du vil formentlig blive inviteret.
 • Rejse- og madudgifter afholder man selv.
 • Udover lørdagssamlinger, deltagelse på introdagen, samt weekendturen skal man også afsætte tid til selvstudie, samt selvfølgelig at skrive sit oplæg.

KRAV

 • Du er studerende på en videregående uddannelse.
 • Du prioriterer så vidt muligt at deltage på introdagen 7. september, de 3 lørdagsmøder og weekendturen.

Forløbet ledes af Anna Kiel Rughave, KFS-sekretær i Aarhus og omegn. Tilmelding sker skriftligt til hende på Facebook eller mail: proklama@kfs.dk

SU: senest 1. juli 2019.

Datoer for lørdagsmøder og weekendtur fastlægges efterfølgende efter flertallets ønsker.