Mathias Gottfred Jensen
Studentermedhjælper i KFS i Aarhus og omegn

ik@kfs.dk

Mathias er ansat som studentermedarbejder i KFS. Han arbejder særligt med at støtte op om KFS-arbejdet blandt gymnasieelever i Aarhus og omegn og fælles-KFS for gymnasieelever i Aarhus.