Volontører vil være en ressource

Mød de tre LTC-elever, der er blevet ansat som KFS-volontører i det kommende skoleår.

Volontører vil være en ressource

Af Helene Lilleøre

Du ser dem, når de står ved KFS-standen i kantinen, eller når de energiske er opslugte af en god diskussion med to gymnasieelever. De er smilende, åbne og udstyret med en stor portion god humor. Det er de nye volontører: Jeanette Trelborg Hansen, Alexander Vinkel Nielsen og Lars Breum Petersen. Jeg har fået lov til at snakke med dem og spørge ind til deres nye stilling, hvad de glæder sig til ved jobbet, og hvordan deres arbejde kommer til at udfolde sig. 

Hvorfor vil du gerne være volontør?
Alexander: ”En af grundene er, at jeg får lov til at være en del af KFS’ arbejde og være ude blandt KFS’erne. Det er spændende at være af sted på teamperiode, møde KFS’erne og høre, hvorfor de følger Jesus, opmuntre dem og inspirere dem til det. Og også i deres arbejde høre, hvad de har af møder og udfordringer og så kunne få lov til at være en ressource, i forhold til det.”

Lars: ”Ja, det er egentligt meget det samme for mig. Jeg vil gerne være en ressource for KFS-ledere og for de grupper, der er. Jeg kan også godt lide den der vision, der er. Det med at ville engagere og inspirere de unge studerende til at engagere sig i Bibelen. Det vil jeg gerne hjælpe dem til.”

Jeanette: ”Jeg er slet ikke færdig med KFS og det arbejde, KFS gør. Jeg vil helt vildt gerne lige have et år mere, hvor jeg er helt inde i arbejdet. Så at være med til både at støtte KFS’erne, men også være med til at fortælle folk om Jesus, være af sted på teamperiode og være sammen med de nye LTC’ere.” 

Alexander: ”Hele KFS’ motto om at kende Jesus og gøre Jesus kendt, synes jeg, giver rigtig god mening i forhold til volontørarbejdet. At vi kan være blandt KFS’erne, give os til at kende Jesus mere og sammen gøre Jesus kendt.”

Hvad bliver din vigtigste opgave som volontør? 
Alexander: ”For mig er det vigtigste at kunne støtte KFS’erne i de udfordringer, de står i. Jeg har ofte mødt engagement fra KFS’erne til gerne at ville gøre noget for deres studiekammerater, at ville snakke med dem og fortælle om Jesus. Jeg vil gerne være en ressource. Det, jeg ser som min vigtigste opgave, er at kunne opmuntre, inspirere, udfordre og give nogle gode ideer til, hvordan man kan starte samtaler op.”

Lars istemmer med et smil: ”Ja, enig. Godt sagt. Meget uddybende.”

Jeg spørger til det arbejde, de kommer til at lave, og hvad der motiverer dem til at gøre det. 

Lars: ”Meget af det, jeg i Nord kommer til at arbejde med, er at skulle have meget kontakt med KFS-ledere, da der er mange KFS-grupper i Nord- og Midtjyllandsområdet, så det vil være en stor del af midt arbejde. Jeg skal også forholde mig til det med tværkirkeligt arbejde, fordi mange af KFS-grupperne består af folk, som kommer fra et lidt bredere kirkemiljø end det evangelisk-lutherske. Det bliver også en spændende ting at skulle arbejde med.”

Alexander: ”Det er noget, der har sat mig i brand: muligheden for at kunne nå mennesker med evangeliet. En del af det, som fylder meget i Øst, er religionstimerne, som jeg også kommer til at holde sådan indimellem på teamperioderne. Jeg kan rigtig godt lide undervisning, og man får en god kontakt til en klasse, når man har 90 minutter med dem. Det er også noget af det, som har givet mig lyst og motivation til at være volontør.”

Jeanette: ”Jeg glæder mig til at skulle møde en helt masse mennesker. At – forhåbentligt – skulle være noget for en helt masse mennesker. Jeg glæder mig til den udvikling, jeg selv tror, der er i det.”

Jeanette skal være volontør i syd, Alexander i øst og Lars i nord. Du skal glæde dig, til at møde dem på gymnasiegangene eller støde på dem til et af KFS’ arrangementer eller på lejrene.