Vi justerer målsætningen

I dette skoleår ændrer vi lidt på de mål, vi har sat, så de er realistiske og ambitiøse nok i forhold til vores ressourcer.

Vi justerer målsætningen

Vi hæver i dette kommende skoleår ambitionen for vores åbne bibelstudiegrupper. Vi har ellers de sidste to skoleår ladet ambitionen være at få et højere antal end det forrige skoleår. Det har vi gjort ved alle de syv områder, vi har sat konkret tal på.

Men vi har netop udgivet et nyt materiale på dansk i Uncover-serien, og det får os til at hæve ambitionsniveauet på dette område. Uncover er netop et materiale designet til at læse sammen med de medstuderende, som ikke er vant til at læse i Bibelen.

På den anden side står vi i det skoleår, vi lige er begyndt på med ændrede medarbejderressourcer – fx er den treårig satsning på at ansætte Carsten Espersens som dialogsekretær endt. Det betyder, at vi på nogle områder skruer lidt ned for ambitionsniveauet.

Endelig insisterer vi på, at vi skal have kontakt til flere kristne studerende, da det er helt centralt for vores målsætning at have god kontakt med studerende, som kan arbejde med på målene. Derfor hæver vi barren lidt ekstra for deltagere, kontaktpersoner og grupper.

Målene skal være ambitiøse, men også realistiske, hvis de skal hjælpe os til at yde vores bedste.

Ændringerne af målsætningerne i skoleåret 2016/17 er:

  • Åbne bibelstudiegrupper: Fra 11 til 15 grupper.
  • Apologetiske events: Fra 287 til 275 events
  • Tværkulturelle events: Fra 31 til 25 events
  • Tværkulturelle fællesskaber: 7 fællesskaber (samme antal som sidste skoleår)
  • Aktive deltagere: Fra 1223 til 1250 deltagere
  • Kontaktpersoner: Fra 131 til 140
  • Grupper: Fra 95 til 100