Tak til Robert Bladt

Robert Bladt stopper som generalsekretær i KFS med udgangen af juli måned. Formand Peter Rask og et par medarbejdere siger tak.

Tak til Robert Bladt

Af Peter Rask, KFS’ formand

Da Preben Elkjær vendte hjem til danske fodbold var han i sin karrieres efterår. Kroppen var slidt og derfor blev hans korte ophold en fiasko, som kulminerede med et rødt kort i hans sidste kamp.

Med andre ord stoppede han for sent, og det gør Robert ikke. Han stopper på et tidspunkt i KFS, hvor vi stadigvæk vil savne ham. Igennem otte år har han ledt vores bevægelse med en sikker hånd, et kærligt overblik og et varmt hjerte. Han har sat aftryk på organisationen og de mennesker, som har været i berøring med den. Nogle af de aftryk vil aftage meget hurtigt (læs: slik genindføres til vores bestyrelsesmøder), og andre aftryk vil have varig effekt og evighedsbetydning, fordi det aftryk, Robert har sat på KFS, er korsformet. Den glæde over evangeliet har også betydet, at Robert naturligt har samlet folk om sig, ikke for at blive hyldet, men for sammen med dem at arbejde på evangeliets udbredelse. 

Højdepunktet i vores arbejdsfællesskab kom i sommeren 2015, hvor vi sammen rejste til Mexico for at deltage i IFES’ World Assembly (en slags generalforsamling for det internationale studenterarbejde). Det var en skelsættende oplevelse for mig at møde mennesker fra 120 lande, som alle arbejder med studentermission. Da vi var kommet hjem, spurgte jeg ham, hvad den største oplevelse for ham havde været undervejs, hvortil han svarede: ”Den bog jeg havde med!”

Og egentlig forstår jeg ham godt. For det er en god bog, som vi faktisk udgiver i efteråret 2016 på Credo forlag. Det er en bog, som handler om at ære Gud med sit arbejde og for mig er det selve definitionen på, hvem Robert er: En mand som med sit arbejde vil ære Gud og udruste de folk, han har omkring sig til at kende Jesus og gøre ham kendt. 

I KFS lykkedes det til fulde.

 

“Tak, Robert, for alt du gav KFS! Tak for dit evangeliske sindelag! Tak for dit fokus på Jesus! Og tak fordi du har lært mange af os – ikke mindst undertegnede – at godt, kristent forvalterskab også indebærer god virksomhedsledelse!”
Jakob Skovgård Højlund, forstander på LTC

 

“Jeg føler mig ret privilegeret over at have haft Robert som min første chef. Han har været god til at sætte rammer for arbejdet og til at gøre det klart, hvad han forventede af mig, og hvad jeg kunne forvente af ham. Jeg har oplevet af få stor frihed i mit arbejde, og samtidig være sikker på, at jeg altid kunne forstyrre ham, hvis jeg havde brug for det.”
Lisa Rom Boye, gymnasiesekretær i Østdanmark