Skriv en sang

Lav en salme, lovsang eller en tredje type åndelig sang, hvor et af reformationens temaer er tydeligt. Skriv blot en tekst over en kendt melodi, eller lav sangen helt fra bunden. Vi udvælger så den eller de bedste og synger dem på Påskelejr 2017.

Skriv en sang

OBS: Konkurrencen er slut! Du kan se vindersangen i Til Tro #2 2017: “Hverdag”.

I 2017 er det 500 år siden Reformationen startede med, at Luther bankede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. For Luther var der en masse vigtig teologi og åndeligt liv på spil. Det hele endte med en deling af kirken i katolikker og protestanter.

Igennem hele kirkekampen skrev Luther en masse salmer om alle de vigtige temaer i teologien og troslivet. En del af vores rige salmeskat i Danmark kommer lige netop fra Reformationen. Denne skat vil vi gerne bygge videre på i dag.

Derfor laver vi en sangtekstkonkurrence.

Du skal skrive en lovsang/salme, som er tydeligt inspireret af Reformationens ærinder. Det kunne fx være noget om frelse ved troen alene, Bibelen som øverste autoritet, at Jesus møder os i nadveren, retfærdiggørelsen i Jesus, gerningerne som springer ud af troen, hvile i dåben osv. Der er en masse vigtigt fra reformationen at tage fat i. Lad dig inspirere, og digt!

Du kan skrive den over en kendt melodi, eller du kan lave det hele selv. Hvis du laver din egen melodi, skal vi også have sangen på en video eller en lydfil. Eller alternativt på noder.

Send dit forslag til os på kfs@kfs.dk, senest den 31. januar 2017.

På KFS’ Påskelejr 2017 fejrer vi jubilæet, og den eller de bedste sange vil indgå i sangene på lejren, og derudover vil vi også offentliggøre sangene på KFS’ Facebookside og hjemmeside.