Sekretariatet bliver teambaseret

Vi skifter fra en funktionsopdelt til en mere teambaseret struktur på sekretariatet i KFS.

Sekretariatet bliver teambaseret

Vi har for nyligt slået en stilling op som kontormedarbejder. Det er den første af tre stillingsopslag på sekretariatet, vi kommer til at slå op i løbet af det næste års tid.

Den store udskiftning i medarbejderflokken benytter vi til at ændre i funktionsområderne på sekretariatet.

Vi går fra en rimelig skarp funktionsopdeling mellem medarbejderne til en mere teambaseret struktur. De tre medarbejdere, som stopper, arbejder i øjeblikket med blandt andet fundraising og medlemsadministration, kommunikation og layout, og økonomi og databasestyring.

Det aktuelle stillingsopslag indeholder alle tre områder, da vi ikke søger en 1-til-1 udskiftning af medarbejderne, men lader i højere grad den kommende medarbejders kvalifikationer afgøre indholdet i stillingen.

Det samme kommer til at gøre sig gældende for de to kommende opslag. Så hvis du sidder og venter på, at vi slår stillingen som kommunikationsmedarbejder eller landskasserer op, kommer du til at vente forgæves. Eller rettere: du behøver ikke vente mere.

Om du har økonomi, administration eller kommunikation som dit fag- eller kompetenceområde kan du søge allerede nu.

Se om vi har et aktivt opslag her:
https://kfs.dk/stillinger

(vær opmærksom på at denne artikel er skrevet i juli, så nogle af formuleringerne er ikke aktuelle mere)