Reportage fra KFS’ generalforsamling: Opmuntringer, udfordringer og en ny KFS-bestyrelse

KFS’ årlige generalforsamling kunne i år endelig indfinde sig på sin vante plads igen – søndag eftermiddag på Påskelejr. Her havde en god flok KFS’ere blandt andet fornøjelsen af at vælge KFS’ nye bestyrelse, som nu har konstitueret sig. Mød dem lige her.

Reportage fra KFS’ generalforsamling: Opmuntringer, udfordringer og en ny KFS-bestyrelse

Af Morten Lund Birkmose, kommunikationsmedarbejder i KFS, birkmose@kfs.dk

I efteråret kørte vi i KFS en medlemskampagne under parolen ’lad os tale om KFS og medlemskab’. En af hovedpointerne, der vist efterhånden er blevet slået fast med syvtommersøm, var, at medlemskab handler om noget andet og mere end DUF-støtte og økonomi. Det handler først og fremmest om medejerskab. KFS er en demokratisk medlemsorganisation, båret af de mange medlemmer, som engagerer sig, bærer med på og tager ejerskab over KFS-visionen. Uden KFS’ere og uden medlemmer, er der ikke noget KFS.

At det er medlemmerne i KFS, der sætter både retning og kurs, bliver tydeligt, når der for eksempel afholdes generalforsamling. Derfor var det også en fornøjelse, at KFS i år kunne invitere til generalforsamling lige der, hvor der i forvejen er allerflest KFS’ere samlet – Påskelejr.

En god flok KFS’ere valgte da også at prioritere den årlige generalforsamling søndag eftermiddag på Påskelejr i Skanderborg, hvor de fik selskab af nogle af de gode og værdifulde KFS’ere, der også bærer med efter endt uddannelse.

2021 blev et år præget af corona – og et år, hvor vi vendte tilbage til ’normalen’

Både KFS’ formand det seneste år, Per Ladekjær, og formanden for KFS’ økonomiudvalg, Erik Nedergaard Hansen, kunne fortælle om et år, der igen på lange stræk kom til at stå i coronaens skygge. KFS og KFS’erne var i første halvdel af året igennem en lang og stridsom nedlukning, der endnu en gang lagde en stor dæmper på aktivitetsniveauet i KFS og ude i KFS-grupperne.

Sammen med nogle uforudsete engangsindtægter og en række udgifter, der ikke blev realiseret i det forgangne år, betød det samlet set, at KFS på trods af et budgetteret underskud kunne gå ud af 2021 med et driftsresultat, der gik i nul. Isoleret set en god nyhed, men ikke når det sker som en konsekvens af de mange gode aktiviteter og projekter, det var nødvendigt at aflyse eller udskyde i løbet af året.

Så meget desto mere glædeligt er det også, at KFS-hverdagen nu er begyndt at vende tilbage, som Per Ladekjær kunne berette. Grupperne mødes igen, der bliver arrangeret kollektivuger, vaffelaftener, delt kakao ud og meget mere. KFS-visionen lever i bedste velgående blandt KFS’erne, der på kreative og inspirerende måder igen løber med verdens nyheder – lige midt i studiehverdagen.

Det helt store højdepunkt faldt i efterårsferien, hvor KFS efter to år uden store nationale lejre endelig kunne åbne dørene i Skanderborg til et brag af et Discipeltræf. En fantastisk påmindelse om, hvad det betyder for KFS og KFS’ere at samles på tværs af kirker, årgange og fællesskaber for at være sammen om troen, lovsangen og den Gud, der binder os sammen som brødre og søstre i ønsket om at ’kende Jesus og gøre Jesus kendt’ – i vores hverdag og på vores studiested.

KFS ser ind i nogle store økonomiske udfordringer

Når blikket vendes frem mod det år, vi allerede er i fuld gang med, viser der sig dog nogle store udfordringer i KFS’ økonomi, som vi skal håndtere i den kommende tid, kunne formand for økonomiudvalget, Erik Nedergaard Hansen, fortælle.

Det blev meget konkret, da budgettet for KFS i det indeværende år skulle godkendes, der indebar et underskud på lige over en million kroner. Det skyldes hovedsageligt en række store engangsudgifter, blandt andet en ny hjemmeside. For Erik var det på generalforsamlingen også vigtigt at pointere, at der ikke i sig selv er noget bekymrende ved, at KFS i år budgetterer med et betydeligt underskud, da vi har økonomien til at håndtere det.

De store udfordringer, kunne han fortælle, gemmer sig der, hvor vi begynder at kigge på KFS’ økonomi i et mere langsigtet perspektiv. Særligt bekymrende er det, at KFS’ gaveindtægter i de seneste år er stagneret, samtidig med at KFS’ samlede udgifter netop nu øges betragteligt på grund af den kraftigt stigende inflation. Derudover er opstartsstøtten også udløbet til de nye initiativer, der er blevet sat i værk i de senere år – heriblandt ansættelsen af en KFS-sekretær og volontør i Vest- og Sønderjylland og en KFS-sekretær i Grønland.

Helt konkret er blandt andet de samlede gaveindtægter, der udgør langt hoveddelen af KFS’ økonomi, faldet fra 5,5 millioner kroner i 2014 til 5,1 millioner kroner i 2021. Skal KFS opretholde det nuværende niveau af ansatte, kræver det, at indtægterne øges med omkring 20% i de kommende år, hvorfor dette også er en tendens, der skal vendes, fortæller Erik. For at imødekomme denne udfordring er der på dette års budget derfor også afsat midler til at ansætte en fundraisingsmedarbejder i KFS, der vil have netop denne opgave som sit primære fokus. En stilling, du kan læse mere om her.

KFS’ bestyrelse er klar – med to nye gymnasierepræsentanter

Højdepunktet på enhver generalforsamling, og der hvor KFS-medlemmerne får ejerskab over deres organisation, er valget af bestyrelsen. De i alt 15 KFS’ere, der udgør KFS’ bestyrelse, vælges og udpeges af medlemmerne til at lede KFS i perioder af to år.

På denne generalforsamling var 7 ud af de 15 pladser i bestyrelsen på valg. Fem af de siddende medlemmer valgte at genopstille, mens Eskil Lyngsøe og Lukas Kaarby trådte ud. De har gjort en kæmpe indsats for KFS og KFS-arbejdet i de seneste år, som vi kun kan være meget taknemmelige for. Støder du på dem på din vej, så sørg for at give dem en stor tak!

Dagens gode nyhed var dog, at Maiken Terp Legarth og Anna Dahl Iversen, der er i gang med STX i henholdsvis Tørring og Aarhus, havde valgt at stille op til de to ledige pladser i bestyrelsen. At engagere flere gymnasie-KFS’ere i bestyrelsen har været et stort ønske for den siddende bestyrelse frem mod denne generalforsamling, så de med deres helt aktuelle erfaringer fra gymnasiehverdagen kan være med til at præge KFS og repræsentere de mange KFS’ere i bestyrelsen, som er engageret i KFS’ arbejde på ungdomsuddannelserne.

De syv opstillede kandidater fik ved skriftlig afstemning alle den nødvendige opbakning fra de fremmødte medlemmer, og derfor kunne generalforsamlingens dirigent, Ellen Esmarch Pedersen, også med glæde erklære, at KFS’ nye bestyrelse var fundet. I alt 15 gode, kompetente og engagerede bestyrelsesmedlemmer, der alle er klar til at skabe de bedste rammer for KFS’ arbejde i det næste år.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen kunne lørdag den 7. maj afholde deres allerførste møde, hvor de blandt fik mulighed for at konstituere sig og vælge, hvilke medlemmer der skal deltage i forretningsudvalget (FU) og økonomiudvalget (ØU), som behandler løbende sager mellem bestyrelsens møder. Hvordan roller og udvalgsposter er fordelt, kan du se i den nedenstående oversigt:

KFS’ bestyrelse 2022

(På valg i 2023)

 • Per Ladekjær (Formand i bestyrelsen)
 • Erik Nedergaard Hansen (Formand for ØU)
 • Ellen Højlund Wibe
 • Vicky Gaedt Kastbjerg
 • Rasmus Vævest Nymann Eriksen (menigt medlem af FU)
 • Anine Madvig Struer
 • Kenneth Kjær Jensen (menigt medlem af ØU)
 • Rebecca Baltzer Stidsen

(På valg i 2024)

 • Ellen Esmarch Pedersen (næstformand i bestyrelsen)
 • Anna Dahl Iversen
 • Maiken Terp Legarth
 • Kristoffer Trelborg Roager
 • Frederik Mukai Hauge
 • Sarah Morthorst Andersson
 • Benjamin Birk Christophersen

Udover bestyrelsen deltager også eventuelle suppleanter og KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

 • Peter Leif Mostrup Hansen (daglig ledelse, LTC-forstander)
 • Christian Rasmussen (daglig ledelse, generalsekretær, medlem af FU og ØU)
 • Peter Bjerre (daglig ledelse, sekretariatsleder, medlem af FU og ØU)

KFS’ nye bestyrelse.

Fra højre: Maiken Terp Legarth, Rebecca Baltzer Stidsen, Anna Dahl Iversen, Frederik Mukai Hauge, Benjamin Birk Christophersen, Ellen Højlund Wibe, Kristoffer Roager, Rasmus Vævest Nymann Eriksen, Erik Nedergaard Hansen, Sarah Morthorst Andersson, Vicky Gaedt Kastbjerg, Per Ladekjær, Ellen Esmarch Pedersen, Kenneth Kjær Jensen. På billedet mangler: Anine Madvig Struer.