Nye love i KFS

Bestyrelsen har i weekenden vedtaget nye vedtægter, som nu også giver færdiguddannede over 30 år mulighed for at stemme og at stille op til bestyrelsen.

Nye love i KFS

KFS’ bestyrelse har på sit møde den 24. maj vedtaget nye love for KFS’ landsorganisation. Ændringerne vedrører medlemskab i KFS og valg til KFS’ landsbestyrelse. 

Fremover er det ikke kun personer, der er under 30, som kan blive medlemmer af KFS – det kan alle. 

Vi forstiller os, at en del færdiguddannede ønsker at tage et medansvar for sammensætningen af KFS’ bestyrelse, økonomi og daglige drift. Det får de nu mulighed for sammen med de studerende, der er medemmer af KFS.

I oktober – på Discipeltræf – vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor KFS’ medlemmer for første gang skal vælge hele KFS’ landsbestyrelse. 

Du kan læse KFS’ nye love i vedhæftede dokument. 

Spørgsmål vedrørende medlemskab kan stilles til sekretariatet på mail: kfs@kfs.dk