Ny nordsekretær vil styrke netværk

Jan Pahus Nissen er blevet ansat som sekretær i Kristeligt Forbund for Studerende i den nordlige del af Jylland. Han ønsker at skabe netværk.

Fra 1. august overtager Jan Pahus Nissen stillingen som Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) sekretær i Nordjylland. Han skal være leder, sparringspartner, inspirator og innovator for gymnasieelever og videregående studerende i Aalborg og Nordjylland.

”Jeg har altid haft en enorm stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i KFS. Så synes jeg, det er godt at få lov til at drømme sammen med KFS’erne. Og det er vigtigt at sætte Jesus på dagsordenen på studiestederne,” fortæller den kommende sekretær.

Jan er nyuddannet teolog fra Aarhus, hvor han har haft en tilknytning til Menighedsfakultetet. I løbet af sin studietid har han været engageret i blandt Ordet & Israel. Den snart 30-årige mand er er gift med Elisabeth, og sammen har de sønnen Levi på godt otte måneder.

Forkyndelse og netværk
Der er to ting han nævner, som særligt vigtige for ham.

”For det første skal der være en levende forkyndelse, hvor Jesus får lov til at røre ved os og skabe forandring i vores liv. Og så tænker jeg, at der er mange steder i det nordjyske, hvor KFS’erne sidder meget alene, og der synes jeg det kunne være fedt at skabe netværk for dem,” forklarer Jan og forsætter,

”Jeg forestiller mig at skabe fællesskaber mellem gymnasier i de områder, hvor de ikke er særligt mange. Her kan man dele udfordringer og bede og læse i bibelen sammen. Så står man ikke så alene, som man ellers kunne gøre. Det er en udfordring at bevare sin kristne identitet, når man står alene med prægning og påvirkning mange steder udefra.”

Stolthed i troen
En af de vigtige udfordringer ved arbejdet ifølge Jan er at motivere til at være stolte af troen.

”En af de store udfordringer er at være med til at skabe den stolthed over at være kristen, som gør, at man også helt til dagligt tør at være kristen. Det, tænker jeg, er en udfordring, som er vigtig, især for dem som står mere eller mindre alene.”

Jan afsluttede sin uddannelse på pastoralseminariet i december og flytter med sin lille familie fra Aarhus til Aalborg inden august. I sin fritid bruger han tid på at læse bøger og dyrke sport.

”Jeg elsker at læse. Jeg læser mange både romaner og kristen litteratur. Så spiller jeg fodbold og løber en del. Jeg elsker at komme ud  i naturen og udfordre mig selv,” fortæller Jan, der afløser Øjvind Hansen, som har været i stillingen siden 2007.