Ny bestyrelse i KFS

Ny bestyrelse i KFS

I den forgangne weekend havde KFS’ nye bestyrelse sit første møde efter valget på generalforsamlingen i påsken. Femten medlemmer og to suppleanter har sagt ja tak til opgaven med at dirigere KFS-organisationen i den rigtige retning i den kommende tid. Det er en stor gave, at vi har engagerede medlemmer, som brænder så meget for Jesus og for KFS-arbejdet, at de vil bruge fritid og energi på at være med til at løfte KFS-arbejdet videre. Tak for det!

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og pladserne fordeler sig som følger:

(På valg i 2020)

 • Ellen Esmarch Pedersen (næstformand i bestyrelsen)
 • Anine Madvig Struer
 • Eskil Lyngsøe Poulsen
 • Kristoffer Roager
 • Frederik Hauge (menigt medlem af FU)
 • Sarah Morthorst (menigt medlem af ØU)
 • Benjamin Christophersen

(På valg i 2021)

 • Per Ladekjær (formand for bestyrelsen)
 • Erik Nedergaard Hansen (formand for FU)
 • Ellen Højlund Wibe
 • Søren Edelmann Hammer
 • Niels Christian Askholm
 • Katrine Dahl Madsen
 • Hannah Nørlund Larsen
 • Vicky Kastbjerg

Udover den valgte bestyrelse deltager også suppleanter og KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret:

 • Sarah Thun Madsen (suppleant)
 • Stefan Lumholdt Petersen (suppleant)
 • Jakob Højlund (daglig ledelse, LTC-forstander)
 • Christian Rasmussen (daglig ledelse, generalsekretær, medlem af FU og ØU)
 • Peter Bjerre (daglig ledelse, sekretariatsleder, medlem af FU og ØU)

Bestyrelsen kan til enhver tid kontaktes på formand@kfs.dk.