Mød en KFS'er: #KFSsenior

KFS er ikke kun studieliv anno 2019. KFS er en bevægelse med historie, tegnet af mennesker, som trofast støtter og følger KFS. Én af dem er Jens - mød ham her.

Mød en KFS'er: #KFSsenior

Navn: Jens Børty Nielsen

Alder: 61

By: Aalborg

Har været med i KFS siden 1974

Job: Lærer

Jeg er friskolelærer på 36te år. Første gang jeg mødte KFS, var på Hjørring Gymnasium i 1974. Her blev jeg en del af et fællesskab, hvor det var naturligt at bede og læse i Bibelen og snakke om Gud. Mit allerførste KFS-møde var hos Fru Højlund i Hirtshals. Mødet med KFS blev et vendepunkt i mit liv. Jeg mødte rigtig mange fantastiske mennesker til andagter og bibelstudie på gymnasiet, på diverse lejre og arrangementer rundt omkring i landet og i Norden. Og så var der også dengang nogle rigtig seje KFS-sekretærer. Jeg blev tillidsmand (som det hed dengang) på gymnasiet og senere på Aalborg Seminarium. Var i et par år med i KFS’ bestyrelse, hvor vi mødtes i præstegården på Fur. Spændende oplevelse. Jeg oplevede at få ansvar og blive taget med på råd, hvilket var med til at danne mig. Efter KFS-tiden var jeg i nogle år KFS-vennerepræsentant, hvor vi især var med til at samle penge ind til LTC. Og de seneste år har vi mange gange huset Nordteamet fra LTC, når de har været på besøg i Nordjylland.

I KFS mødte jeg en solid og rodfæstet kristendom, som samtidig var rummelig og ikke bange for at diskutere de store spørgsmål i livet. Som studerende mødte jeg andre kristne studerende, som stod med den samme famlende og tvivlende tro og med de samme spørgsmål som jeg. Støtten fra KFS og venner, jeg mødte der, var med til at gøre min tro personlig og grundfæste den i en sund kristendom.

Jeg ønsker at bakke op om KFS-ansatte, fordi de har sagt ja til Guds kald om at gå ind i den supervigtige opgave, det er at støtte unge kristne i studiemiljøets mange udfordringer og muligheder. Det er en vigtig forpost i kirkens mission.