Mød sekretariatets praktikant

Helene Lilleøre startede i praktik den 8. februar. Læs om hendes tanker og det spørgsmål, der opstod for ti måneder siden på et lille værelse i London, som har gjort at hun er hos KFS i dag.

Mød sekretariatets praktikant

I dag er jeg i gang med min tredje praktikdag hos KFS i Ødsted. Igennem min uddannelse skal jeg i introduktionspraktik, som jeg har valgt skal være hos KFS. Jeg har fået et gammelt træskrivebord med udsigt ud haven. Det skal være mit lille kontor de næste ti uger. 

Hvorfor KFS? For at svare på dette spørgsmål, er jeg nødt til at spole tiden ti måneder tilbage og stille et helt nyt spørgsmål: How does God work in Denmark? (hvordan arbejder Gud i Danmark?) Det spørgsmål sad jeg med henover foråret, da jeg var i fuld gang med mit et år lange ophold på en missionærskole i den indre del af London.

Tanken udsprang fra en længere tankerække, som har medført, at jeg i september startede på Diakonissestiftelsen i København for at læse Kristendom, kultur og kommunikation. Mine tanker med uddannelsen er, at jeg ønsker at se Gud i Danmark. At se den levende og nære Gud, jeg kender, bringe liv og frelse til mennesker i et kulturkristent land, hvor Jesus er blevet kastet et sted ud i periferien, i stedet for at være på sin sande plads: i centrum.

Men tilbage til det oprindelige spørgsmål: Hvorfor KFS? Først og fremmest er jeg vild med det, KFS gør: At facilitere og muliggøre menneskers møde med Gud, samtidig med at organisationen værner og udruster kristne til at være salt og lys i verden. Denne udrustning sker blandt andet igennem KFS’ store påskelejr, som ligger sidst i marts. Det er Påskelejr, der skal være mit primære fokuspunkt i løbet af min praktik.

Derfor er jeg taget ind til hovekontoret, KFS’ sekretariatet, for at følge med i og være en del af nogle af de beslutninger og forberedelser, der skal laves inden lejren. Derudover skal jeg følge med i komiteens møder og på selve lejren se, hvordan maskineriet holdes kørende. 

Sideløbende får jeg blandt andet mulighed for at se LTC’erne i aktion rundt i landet, møde internationale studerende og følge sekretariatets dagligdag.

Ydermere er jeg hos KFS, fordi jeg ønsker at se med faglige øjne på, hvordan organisationen fungerer, med alt fra organisationskultur til struktur, og have mulighed for at omsætte min teoretiske viden i praksis. Allerede nu på tredjedagen er det som om, lærebøgernes teorier og modeller får nyt liv og ses i lyset af et bredere, sammenhængende perspektiv frem for slavisk kapitelgennemgang.

Min sidste grund til, at jeg vælger KFS, ligger i tråd med mit ønske om at se Gud arbejde. Jeg vil se, hvordan organisationsarbejde og tro kan forenes. Hvordan arbejdsforholdene og arbejdskulturen ser ud, når en organisation arbejder hen mod et mål, som er langt større, end hvad mennesker er i stand til at måle og røre: at kende Jesus – og gøre Jesus kendt. 

At kende Jesus – og gøre Jesus kendt. Det er sådan KFS arbejder i Danmark. Eller nærmere sådan Gud arbejder i Danmark, igennem KFS. Ser jeg tilbage på det spørgsmål, der formede sig for ti måneder siden, kan jeg se, at KFS er en af måderne, Gud arbejder på i Danmark. Men Guds veje strækker sig langt ud over KFS, og de er mangfoldige og mange. Jeg er slet ikke færdig med at udforske spørgsmålet. Det bliver jeg nok aldrig.