Lukas takker af i DUF-styrelsen med en stærk opfordring: ”Vi skal turde tage tyren ved hornene!”

Efter to år som repræsentant for KFS i styrelsesgruppen for Dansk Ungdoms Fællesråd giver Lukas Kaarby nu stafetten videre. Læs med her, hvor Lukas reflekterer lidt over sin tid i DUF-styrelsen, DUF som samarbejdspartnere i kampen for åndsfrihed – og hvorfor det er vigtigt, at vi også selv ”tager tyren ved hornene”.

Lukas takker af i DUF-styrelsen med en stærk opfordring: ”Vi skal turde tage tyren ved hornene!”

Den første lørdag i december afholdte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) deres årlige delegeretmøde, hvor repræsentanter fra alle medlemsorganisationerne samledes for at vælge ny styrelse, formand og næstformand for det næste år.

Det er ikke nødvendigvis noget, der bliver skrevet en nyhed om hvert år, men i år var et særligt år for KFS. I de sidste to år har KFS haft den store glæde, at Lukas Kaarby, der læser statskundskab i København og er med i KFS’ bestyrelse, har siddet med i styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor han sammen med en anden Lucas, Lucas Skræddergaard fra Ung Mosaik, har stået for at repræsentere de kirkelige organisationers sag. I år valgte han dog ikke at genopstille, og denne tjeneste og pladsen i styrelsen er nu givet videre til Rebekka Kongsgaard Andersen, der kommer fra Apostolisk Kirkes Børn og Unge.

DUF-styrelsen består af 19 medlemmer, der alle repræsenterer forskellige foreninger og organisationer, og det er her retningen for arbejdet i DUF bliver fastlagt og besluttet imellem de årlige delegeretmøder.

Derfor har det også været til stor glæde for KFS, at vi har haft en repræsentant siddende i styrelsen i de sidste to år, fortæller KFS’ sekretariatsleder, Peter Bjerre, der har nydt samarbejdet med Lukas og at se, hvordan han har bragt KFS’ arbejde og udfordringer i spil ind i DUF-styrelsen:

’Det har på alle måder været en fornøjelse at følge Lukas’ arbejde i DUF-styrelsen. Der er en række områder, hvor KFS virkelig kan og skal drage nytte af at spille sammen med DUF, og hvor Lukas blandt andet har været med til at løfte nogle vigtige dagsordener omkring åndsfrihed i studieverdenen.

Det er dog også vigtigt for ham at understrege, at kampen for åndsfrihed fortsætter. Både i KFS, men også i DUF, hvor han glæder sig over, at de kirkelige organisationer stadig er stærkt repræsenteret:

”Den her kamp glæder vi os til fortsat at samarbejde med DUF om, og vi er meget taknemmelige over, at både Lucas Skræddergaard og Rebekka Kongsgaard er blevet valgt ind i styrelsen. De er begge nogle virkelig solide og dygtige repræsentanter, der brænder for mange af de samme sager som KFS, så de kirkelige organisationer er stadig stærkt repræsenteret i DUF.” 

Åndsfriheden er kommet på dagsordenen – og ind i DUF’s politikpapir

Men hvad tager Lukas så med sig fra disse to år i DUF-styrelsen, og hvad har lagt ham på sinde? Netop kampen for åndsfrihed er også noget af det, han selv fremhæver, når han skal sætte ord på, hvilke særlige dagsordener, der har præget hans tid i styrelsen. Og her der da også sket en masse gode ting:

”Jeg har gennem de seneste to år kæmpet meget for at få sat de store udfordringer på dagsordenen, vi står med i forhold til åndsfriheden i studieverdenen. Primært ved at bringe problemstillingen op, når vi har haft drøftelser, som kunne være relevant for området, men også ved for eksempel at få ordet åndsfrihed skrevet ind i DUF’s politikpapirer, så der er en samlet basis for at kunne kæmpe kampen for åndsfriheden i vores samfund.

Jeg skal blankt indrømme, at det ikke altid har været let at sætte fokus på denne sag, fordi eksempelvis corona har fyldt rigtig meget af dagsordenen i størstedelen af min tid i styrelsen, men vi har fået lov til at opleve nogle store sejre.

Der er særligt en sejr, der står tilbage for Lukas: retten til at komme ud på gymnasier og holde standbesøg, som både KFS-sekretærer og særligt LTC-eleverne bruger som redskab til at åbne samtalen om tro og mening op ude på studiestederne. Det var flere og flere gymnasier ellers begyndt at afvise, men her fandt Lucas og Lukas en god samarbejdspartner i DUF:

”En konkret kamp, som Lucas Skræddergaard og jeg tog op sammen med DUF, var at sikre, at vi kan komme ud på gymnasier og stille en stand op og på den måde være med til at skabe plads til mening. Her kunne vi også alliere os med de politiske ungdomspartier, som oplevede lignende afvisninger på landets gymnasier. Der fik vi hevet en stor sejr hjem, da alle DUF’s medlemsorganisationer nu er sikret retten til at komme ud på alle gymnasier mindst én gang om året.”

DUF er en stærk samarbejdspartner, men vi skal også selv ”tage tyren ved hornene”

Efter to års arbejde i DUF-Styrelsen er der to ting, Lukas fremhæver, som KFS, KFS’erne og de kirkelige organisationer skal tage med sig videre.

For det første, at DUF er en virkelig stærk samarbejdspartner:

”Vi kan virkelig rykke noget på det juridiske plan med hjælp fra DUF, for deres indflydelse strækker sig helt ind i hjertet af centraladministrationen og Christiansborg. Jeg har også oplevet, at der er lydhørhed fra DUF’s side, men det er en dagsorden, som vi skal holde fast ved og bringe til bordet igen og igen, for der er selvfølgelig også mange andre vigtige sager og kampe i og omkring DUF, der også kræver opmærksomhed.”

Og det bringer ham frem til den anden læring, han håber, KFS og KFS’erne tager med sig videre i kampen for åndsfrihed:

”Vi er som KFS’ere også nødt til at tage tyren ved hornene og selv arbejde for at skabe de forandringer på vores gymnasier eller studiesteder, vi gerne vil se. Den store lydhørhed i DUF i forhold til adgangen til gymnasier skyldes også, at det ikke blot var et problem for os, men også for ungdomspartierne. Vi har stadigvæk ikke løst de problemer, som vi oplever på visse gymnasier, hvor vores KFS-grupper bliver nægtet muligheden for at mødes på skolen eller at afholde arrangementer.

Her ligger en stor del af ansvaret også hos os selv. Vi bliver nødt til at være aktive, hvis vi ønsker forandring. Stille op til elevråd på vores gymnasium, blive ved med at forsøge at arrangere gode og relevante arrangementer – også selvom de bliver afvist. Mødes i frikvarterne, selvom vi ikke har et lokale.”

Man bliver nødt til at kæmpe for sin sag

For Lukas har tiden i DUF-styrelsen også været lærerig i forhold til hans eget engagement, og særligt det her med at tage tyren ved hornene, er også noget, han selv har erfaret, som en vigtig læring:

”Jeg har lært mange gode ting i de sidste to år. Én af de vigtige er, at man bliver nødt til at kæmpe for sin sag. Hvis du ikke aktivt bringer din sag på bordet, så er der ikke nogen, som spørger dig. Politik er et magtspil om forskellige interesser, og man er derfor nødt til at gøre sin mening kendt. Man kan ikke bare sidde på hænderne og vente på, at de andre gør noget – de har deres egne interesser at varetage.

Jeg og os KFS’ere skal tage arbejdshandskerne på – og så skal vi samtidig blive ved med at holde DUF i hånden, så vores gode samarbejdspartner fastholdes i kampen for åndsfrihed.”